Luonnonvarojen yhteys konflikteihin

Luonnonvaroilla on tärkeä merkitys yhteiskunnissa elannon lähteenä, teollisuuden ja tuotannon ylläpitämisessä ja identiteetin määrittäjänä. Monet pohjoisen maat ovat riippuvaisia luonnonvarojen tuonnista etelästä. Luonnonvaroja voivat hallita paikallisyhteisöt, hallitukset, kapinallisryhmät, yritykset ja ulkopuoliset toimijat kuten kansalaisjärjestöt tai monikansalliset yhtiöt.

Taistelu maasta ja resursseista lienee vanhimpia konfliktiin johtaneita tekijöitä. Resursseista saadaan verovaroja, mutta resurssien väärinkäyttö, vallan keskittyminen, talouden läpinäkyvyyden ohittaminen, lahjukset ja korruptio, julkisten varojen siirrot yksityistileille, luonnon tuhoutuminen ja ihmisoikeusloukkaukset ovat siemeniä konflikteille. Jos valtiokoneisto on hauras, voimakkailla ja karismaattisilla intressiryhmillä on kyky päästä käsiksi resursseihin ja väärinkäyttää niitä esimerkiksi aseiden ostamiseen ja taistelijoiden mobilisoimiseen. Luonnonvarojen väkivaltainen kaappaaminen, pakkotyövoiman käyttö varojen hyödyntämiseksi ja menestyvien bisnesten pyörittäminen ovat keinoja, joilla konflikteja rahoitetaan.

Sotatalouksia ylläpidetään luonnonvaroilla

Mahdollisuudet helppoihin ryöstösaaliisiin ajaa hallituksia, sotaherroja ja kapinallisia etsimään niistä toimeentuloa. Taistelua voidaan käydä esimerkiksi valtion hallinnosta, resurssien käytön hallinnasta. Jotkut osapuolet ovat pelkästään kiinnostuneita resurssien ryöstämisestä. Tyypillistä on, että eri ryhmittymien johtajat nauttivat resurssien ja niihin liittyvän sotatalouden tuomasta valtavasta varallisuudesta, kun taas enemmistö saattaa elää jopa alle dollarilla päivässä.

Miten tämä liittyy minuun?

Kulutamme omassa arjessamme täällä Suomessa monia sotatalouksia ylläpitäviä tuotteita tietämättämme tai sijoitamme rahamme rahastoihin, joiden kautta varat päätyvät epäeettisesti sotateollisuuteen ja siten ylläpitävät konflikteja.