Gudstjänst i Ansvarsveckan

Selite

Pastor Sarah Tiainen ”Med egna ord”. Luut Klaver m.fl. Offer för Frikyrklig Samlings missionsprojekt, Skolbarn i Nepal .

Osoite
Apollogatan 5, 00100 Helsingfors
Paikkakunta
Helsingfors
Yhteystiedot
Helsingfors svenska metodistförsamling
Apollogatan 5, 00100 Helsingfors, tel. 040 0198904,
E-post: helsingfors@metodistkyrkan.fi
Hemsida: helsingfors.metodistkyrkan.fi
Facebook ”Kristuskyrkan i Helsingfors
Ajankohta
Söndag 23.10.2022 kl.11
Alkamisajankohta tapahtumien järjestystä varten
Su, 10/23/2022 - 11:00
Järjestäjä
Kristuskyrkan - Helsingfors svenska metodistförsamling
Verkkosivut
https://helsingfors.metodistkyrkan.fi/sv/start/
Facebook
https://www.facebook.com/Kristuskyrkan
Tapahtumakuva