Tapahtuu maailmalla

Egypti:

Egyptiläinen tuomioistuin myönsi 16.3.2009 bahai-yhteisölle oikeuden olla rekisteröitymättä uskontonsa edustajiksi. Aikaisemmin bahai-yhteisön jäsenten oli pakko rekisteröidä
uskonnokseen islam, kristinusko tai juutalaisuus.Henkilö, joka ei suostunut reksiteröintiin, ei saanut henkilöpapereita eikä hänellä siten ollut oikeutta koulutukseen tai
terveydenhuoltoon.

Koptilainen kirkko tarvitsee kirkkorakennuksilleen viranomaisten rakennusluvan, mitä ei ole helppo saada. Tämä on aiheuttanut paikaillisia protesteja koptikirkossa, joihin myös osa muslimiväestöstä on osallistunut. Kysymys ei ole uskontoryhmien välisistä riidoista vaan valtion kristittyihinkohdistamasta
painostuksesta.
(Kyrkpressen 9.12.2010)

Armeenia:

Maaliskuussa 2009 maan parlamentti hyväksyi esityksen uudeksi rikoslaiksi. Rikoslain 162 artikla velvoittaa rankaisee ihmisiä, jotka kertovat uskostaan.

Pakistan:

Pakistanissa on voimassa laki, joka kieltää jumalanpilkan ankarin seurauksin. Lakia voidaan helposti käyttää väärin, koska jumalanpilkasta rankaisemiseksi riittää yksilön sana, todisteita ei vaadita. Tuomioita on siksi annettu epäoikeudenmukaisin perustein ja esimerkiksi naapurilleen mustasukainen
henkilö voi syyttää naapuriaan jumalanpilkkaan vedoten. Tämän lisäksi lain määritelmä jumalanpilkasta
on epäselvä. Sadat ihmisiä eri uskontokunnista ovat kärsineet lain takia.

Bangladesh:

Bangladeshissä on ollut voimassa vanha laki, joka on mahdollistanut hallituksen pakkolunastuksia. Sen seurauksena yli miljoona hehtaaria maata on pakkolunastettu “vihollisilta”, mikä on tarkoittaa melkein kaikki maan hinduja. Vuonna 2001 parlamentti äänesti pakkolunastetun maan palautuksen puolesta. Sen sijaan vielä 200 000 perhettä ovat menettäneet yli 16 000 hehtaaria maata, vaikka vanha laki ei enää ole voimassa.

Lähde: Trofrihet och förändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik. (Svenska missionsrådet)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010