Teema 2012: Turvallinen paikka uskoa ja elää

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan:

“Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen
yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.”
(18. artikla)

Yli puolet maailman väestöstä elää olosuhteissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuhoisin seurauksin. Näitä loukkauksia tapahtuu myös Suomessa, mutta niistä ei juurikaan puhuta julkisuudessa.

Vakavat uskonnonvapausrikkomukset ja niihin liittyvät vaino ja sietämättömät tilanteet lähtömaissa aikaansaavat pakolaisuutta. Monet tämän päivän pakolaisista ovatkin liikkeellä uskontoperäisen vainon tai syrjinnän takia.

Useat pakenevat henkensä kaupalla toivoen saavansa apua Euroopasta tai muista teollisuusmaista. Vakaumuksensa tähden pakenevat löytävät harvoin myötätuntoa vastaanottavista maista ja turvapaikan saaminen vainon perusteella on vaikeaa. Moni kehitysmaasta pakeneva jää kuitenkin alueen sisäiseksi pakolaiseksi kuormittaen köyhän valtion kehitystä entisestään. Kehitysmaihin jääneiden pakolaisten tilanne voi olla hankala, koska vastaanottavalla paikkakunnalla ei välttämättä ole resursseja pakolaisten auttamiseksi.

Pakolaisuus on oire kehitystavoitteiden epäonnistumisesta ja  ratkaiseva kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumisen este. Uskonnonvapausloukkaukset ovat usein vakavia ja niissä piilee laajoja turvallisuusuhkia. Uskonnonvapauden edistäminen on välttämätöntä kestävän kehityksen ja demokratian saavuttamiseksi, köyhyyden vähentämiseksi sekä kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien kunnioitus takaa rauhanomaisen elämän, olot, joista ei ole tarvetta paeta, ja joissa kestävä kehitys on mahdollista.

Vastuuviikolla 2012 perehdymme uskonnonvapausrikkomuksista johtuvaan pakolaisuuteen. Tärkeää olisi taata näiden pakolaisten ihmisoikeudet ja pyrkiä vaikuttamaan heidän lähtötilanteisiinsa.

Vastuuviikkoa vietetään vuonna 2012 21.-28.10. Lue lisää kampanjan tapahtumista!

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010