Teema 2013: Väkivallan markkinat: tähtäimessä asekauppa ja pienaseet

Joka minuutti joku kuolee aseellisen väkivallan uhrina. Surmia, vammauttamista, raiskauksia, kaappauksia, kiduttamista ja lasten värväämistä aseellisiin ryhmiin - pienaseiden holtiton käyttö liittyy lukemattomiin ihmisoikeusrikoksiin. Asekauppa on tuottoisaa bisnestä: vuosittain siihen käytetään moninkertaisesti enemmän varoja kuin mitä tarvittaisiin koko maailman väestön ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi. Kun aseita kaupataan, emme voi koskaan olla täysin varmoja siitä, että ne päätyvät tarkoitettuun kohteeseensa tai ettei niitä käytettäisi ihmisoikeusrikkomuksiin. Aseen elinkaari on pitkä, jolloin sen kulkua on vaikea seurata.

Vastuuviikko oli yhdessä monien maiden ja kansalaisjärjestöjen
kanssa mukana kampanjassa, joka pyrki siihen, että YK hyväksyisi kansainvälisen
asekauppasopimuksen. Pitkä prosessi on nyt takana, mutta vielä pidempi prosessi, joka pyrkii luomaan maailmasta rauhallisen paikan elää, kuitenkin jatkuu yhä.

YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan kullakin yksilöllä on oikeus
elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen (3.artikla). Sääntelemätön
asekauppa on vakava este ihmisoikeuksien kestävälle kehitykselle ja niiden ylläpitämiselle. Tämän tietävät kirkot, jotka avustustyönsä välityksellä usein ovat läsnä sellaisilla alueilla missä on aseellisia konflikteja. Tämän vuoksi kristilliset kirkot ovat omien avustusjärjestöjensä kautta, usein yhdessä muiden uskontojen edustajien kanssa, tulleet yhä tärkeämmiksi toimijoiksi onnistuneessa rauhantyössä ja
avustustyössä.

Vastuuviikko 2013 pyrkii siihen, että rauhantyö saa näkyä kirkossa ja kristillisissä
yhteisöissä ja niiden kautta, sillä rauha on kristittyjen tehtävä. Tervetuloa mukaan
rauhaa rakentamaan!

Lue lisää väkivallan markkinoista, asekaupasta ja pienaseista.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010