Nuorten aineisto: Kertomuksia rohkeudesta

Rohkeat ihmiset eivät tyydy seuraamaan sivusta tai hyväksymään näkemäänsä tai kokemaansa epäkohtaa. He tekevät aktiivisesti jotakin totuuden paljastamiseksi, vääryyden korjaamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi. He toimivat ilman väkivaltaa, pyrkimättä satuttamaan, uhkaamaan tai edes nöyryyttämään vastapuolta.

Kertomukseni rohkeudesta

Tutustu tosielämän sankareihin ja ota mallia. Tulosta Kertomuksia rohkeudesta julisteet, laita ne seinälle tai lue tekstit koneelta.

Tuumasta toimeen!

Tulosta toimintavinkit tästä! Vinkit ovat samat kuin tällä sivulla.

Valitse yksi tai useampi teksti joihin tutustutaan.

Etsi vastauksia! Miksi kertomuksen henkilö toimi kuvatulla tavalla? Mitä hyötyä siitä oli? Voimmeko ottaa hänestä esimerkkiä? Miten?

Synnytä keskustelua! Pohtikaa kertomuksen sisältöä ja keskustelkaa siitä, miten omassa elämänpiirissänne voitte edistää rauhaa ja ratkaista ristiriitoja.

Elämän sankarit -harjoitus. Muistelkaa arjen tilanteita, joissa olette itse ratkaisseet ristiriidan rauhanomaisesti tai tehneet rauhantekoja. Mikään teko ei ole vähäpätöinen. Kirjoittakaa teot ylös tai kertokaa niitä pienissä ryhmissä. Voitte kirjoittaa omat nimenne ja osoitteenne postimerkillä varustettuihin kirjekuoriin. Laittakaa kirjaamanne kertomus kuoreen harjoituksen päätteeksi ja tilaisuuden vetäjä laittaa kuoret postiin parin viikon päästä. Saatte postissa mukavan muistutuksen elämän mahdollisuuksista!

Argumentaatioharjoitus. Jaa osallistujat kahteen ryhmään ja pyydä heitä perustelemaan tietystä teemasta annettuja kahta toisistaan eroavaa mielipidettä. Vaihtoehtoisesti kahta osallistujaa voidaan pyytää perustelemaan kantojaan ryhmän edessä tai pyytää osallistujia kahden ryhmissä keskustelemaan annettujen argumenttien pohjalta. Mielipide 1: Ei ole mitään syytä olla rauhantekijä. Se ei hyödytä ja on vaarallista. On aina parempi huolehtia omista asioistaan ja antaa muiden tehdä samoin. Mielipide 2: Rauhantekeminen on hyödyllistä ja siitä tulee hyvä mieli. Meillä on velvollisuus auttaa toisiamme.

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa? Tutustukaa tekstin yhteydessä olevaan kuvaan. Keskustelkaa siitä, kuinka kuva omalla tavallaan kommentoi tekstiä.

Piirrä tai näyttele itse! Piirtäkää kuva tai muutamia sarjakuvaruutuja tai laatikaa pieni näytelmä, joka kuvaa kertomuksia tai teidän omia kokemuksia konflikteista ja konfliktien ratkaisuista.

Pitäkää hartaus rauhanrakentamisesta. Jeesus sanoo: "Autuaita ovat rauhantekijät". Osallistujat saavat kertoa, mitä se hänen mielestään tarkoittaa ja miten sitä voi soveltaa omaan elämään. Rukoilkaa lopuksi yhdessä.

Kertomuksia rohkeudesta2.jpgKertomuksia rohkeudesta3.jpgKertomuksia rohkeudesta4.jpgKertomuksia rohkeudesta5.jpg

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010