Digitarinassa Ana Suvanne: Puolustan maahanmuuttajien oikeutta työhön

"Jokaisen aikuisen täytyy tuntea olevansa hyödyllinen ja ansaita elantonsa perheelleen."

"Jokaisen aikuisen täytyy tuntea olevansa hyödyllinen ja ansaita elantonsa perheelleen."