Digitarinassa Niina Kiintonen: Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallisuuteen

"Vammaisten henkilöiden oikeudet eivät läheskään aina toteudu yhteiskunnassamme yhdenvertaisesti."

"Vammaisten henkilöiden oikeudet eivät läheskään aina toteudu yhteiskunnassamme yhdenvertaisesti."