Etusivu

EKUMEENINEN VASTUUVIIKKO 2021-2022: Kohtuullisuus

Tämän vuoden Vastuuviikon teema on Kohtuullisuus. Teema liittyy YK:n tavoiteohjelmaan Agenda 2030, joka pyrkii yksilö- ja yhteiskuntatasolla saavuttamaan YK:n kestävän tulevaisuuden tavoitteet. Vastuuviikkoa vietetään 23.-31.10.2022. 

Valta merkitsee vastuuta. Aikojen alusta ihminen on asetettu hoitamaan luomakuntaa vastuullisesti. Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen onkin siksi luontevaa pyrkiä tekemään maailmasta ja yhteiskunnista hyvä asuinpaikka kaikille luoduille. Monet kirkot ja yhteisöt pyrkivätkin jo tähän hyvään tavoitteeseen ja nyt haluamme auttaa kaikkia kristillisiä yhteisöjä työssään. Vastuuviikon päätehtävänä on luoda keskustelua kestävän tulevaisuuden tavoitteista kirkoissa ja kristillisissä organisaatioissa. Pääkysymyksemme on: mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen?

Vastuuviikko 2022 sisältää erilaisia tietopaketteja, mutta kannustamme myös konkreettisiin toimiin. Ekumeenisen Neuvoston periaatteisiin kuuluu, että mitä voidaan tehdä yhdessä myös toteutetaan yhdessä, ja siksi kannustamme seurakuntia ja järjestöjä järjestämään yhdessä erilaisia tapahtumia Vastuuviikolla: jumalanpalveluksia ja rukouspalveluksia, kestävyysseminaareja, konsertteja ja muita taidetapahtumia, keskustelu- ja infotilaisuuksia, konkreettisia toimia muodollisesti tai muutoin (esimerkiksi siivoustalkoot luonnossa), jne. Toivomme erityisesti, että nuoret ja nuoret aikuiset pääsevät ääneen ja osallistuvat Vastuuviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen eri paikkakunnilla ja seurakunnissa.

Tervetuloa mukaan viettämään Vastuuviikkoa 2022!