Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä (Toinen rukouspäivä) 24.10.2010

(Rukoushetkeä voidaan käyttää myös muulloin ekumeenisella vastuuviikolla 17.-24.10.2010)

Pieni rukoushetki

"Kristus on meidän rauhamme" (Ef. 2: 14)

Rukoushetki pohjautuu jumalanpalvelusmateriaaliin, jota Kirkkojen maailmanneuvosto on valmistanut jäsenkirkkoja varten ajatellen valmistautumista Jamaikalla 17.-25.5.2011 pidettävään ekumeeniseen rauhankokoukseen (IEPC). Materiaalin on vihkosesta Imagine: Peace kääntänyt Timo Komulainen, laulujen sanat Anna-Mari Kaskinen.

Toteutus:

Riippuen ryhmästä, joka viettää rukoushetkeä ja paikasta, jossa sitä vietetään, toteutukseen voi osallistua useampia lukijoita, mukana voi olla myös lapsi- tai nuorten ryhmä sekä laulu- ja soitinryhmä. Rukoushetkeen voi liittyä myös vertauskuvallista toimintaa, jota selostetaan erikseen asianomaisessa kohdassa.

Huoneeseen varataan paperilappuja ja kyniä, jos rukousosiossa valitaan vaihtoehto Pyynnöt.

Osanottajille jaetaan sisään tultaessa värikkäitä kankaanpalasia tai nauhoja, jos rukousosiossa valitaan vaihtoehto Siunaus ja lähettäminen.

Virsi tai laulu

VK 448 Ei itää eikä länttäkään

tai NSV (2005) 67 Hän pitää meistä huolen

(Virren/laulun aikana tuodaan kulkueessa risti tai tähti, joka tulee olemaan rauhan symbolina.)

Johdanto

Alkusiunaus

E Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

S Aamen.

E Meidän auttajamme on Herra.

S Hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

Synnintunnustus ja synninpäästö

(Synnintunnustuksen paikalla voidaan käyttää Synnintunnustuslitaniaa liitteestä Vaihtoehtoista materiaalia.)

Synnintunnustus

S ja E Tunnustamme edessäsi, pyhä Jumala,

että olemme tehneet syntiä ajatuksin ja sanoin,

teoin ja laiminlyönnein.

Muista meitä laupeudessasi

ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi,

mitä olemme rikkoneet.

tai virsikirjan liite 707 Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa

tai 708 Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde.

Synninpäästö

E Kaikkivaltias Jumala antakoon meille syntimme anteeksi ja johtakoon meidät ikuiseen elämään.

tai synninpäästö 8 "Jos me vaellamme valossa".

Psalmi

Ps. 78: 1-8

tai laulu (Gracias, Señor por la vida!)

Raamatunluku

Ef. 2: 11-22

Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia - niinhän teitä nimittävät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.

Vastaus

VK 416 Nyt on aika kiitoksen

tai VK 417 Jeesus, askeleesi

tai VK 428 Kiitos suuren Kuninkaan

tai NSV (2005) 20 Sillä sinun on valtakunta

tai soitinmusiikkia

tai

Puhe

(Taustamateriaalia puheeseen löytyy liitteestä Kun jumalallinen tuoksu on kaikkialla.

Puheen lopussa voidaan toteuttaa meditaatio "Uskon vahvistaminen" liitteestä Vaihtoehtoista materiaalia.)

Virsi tai laulu

VK 177 Jeesus on paimen

tai VK 165 On suuri ihme seurakunta Herran!

tai NSV (2005) 19 Maailman kaikissa kylissä

tai NSV (2005) 23 Rauhanrukous

tai laulu (La mesa de la paz)

Rukousjakso

(Lisää rukousvaihtoehtoja löytyy liitteestä Rukouksia.)

Esirukous S ja E

Rukouslaulu (¡Que todo el tiempo sea tiempo de paz!)

Herra, me rukoilemme

rauhaa niille, jotka itkevät hiljaisuudessa

rauhaa niille, jotka eivät voi puhua

rauhaa, kun kaikki toivo näyttää kadonneen.

Rukouslaulu

Keskellä raivoa, väkivaltaa ja pettymystä,

keskellä sotia, ja maapallon tuhoutumista,

Herra, näytä meille valo pimeydessä.

Rukouslaulu

Herra, me rukoilemme

rauhaa niille, jotka nostavat äänensä vaatiakseen sitä,

rauhaa, kun on monia, jotka eivät halua kuulla siitä,

rauhaa, sitten kun löydämme tien oikeudenmukaisuuteen.

Rukouslaulu

Isä meidän

Siunaus

E Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki.

S Aamen.

Päätösmusiikki

VK 172 Nyt kansat kaikki laulakaa

tai VK 589 Rauhan Herra, siunaa meitä

tai VK 592 Mua läsnäolostasi

tai soitinmusiikkia

Katso lisää toteutusideoita Kirkkohallituksen sivuilta!

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010