Sambia - rauhan johtotähti

Sambia - rauhan johtotähti

Sambia on 12 miljoonan asukkaan maa vailla rannikkoa. Maan rajanaapureita ovat Botswana, Mosambik, Zimbabwe, Angola, Tansania, Kongon demokraattinen tasavalta sekä Malawi. Sambia itsenäistyi Isosta Britanniasta 4. lokakuuta 1964.

Sambian paikallinen rooli

Sambia on tukenut Mosambikin, Angolan, Zimbabwen, Etelä-Afrikan ja Namibian vapaustaistelijoita. Maa on myös ollut aktiivinen mitä tulee rauhan aloitteisiin naapurimaissa. Sambia on myös ottanut vastaan paljon pakolaisia Angolasta, Mosambikista, Kongosta, Ruandasta ja Burundista.

Sambiassa asuu 73 erilaista kansanryhmää tai heimoa. Koko itsenäisyyden aikana ei maassa ole koettu yhtään sotaa tai konfliktia. Huolimatta eri heimojen runsaasta määrästä on maa onnistunut säilyttämään yhtenäisyytensä. Sambian motto kuuluukin Yksi Sambia - yksi kansa. Sambia on demokraattinen maa ja yhtenäinen valtio.

Sambia on alueella tunnettu antamastaan tuesta rauhalle ja turvallisuudelle ja se mm. tukee myös kansainvälisiä foorumeita jotka ajavat alueen yhteisiä etuja. Sambia on Afrikan suurien järvien alueella sitoutunut rauhan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin säilyttämiseen. Maasta löytyy elinvoimaista etnistä moninaisuutta ja todellista omistautuneisuutta rauhan, järjestyksen sekä hyvän huoltajuuden puolesta.

Rauha on kehityksen tärkein saavutus

Ilman rauhaa ei ole kehitystä. Ilman rauhaa on kaikki hukkaan heitettyä. Meidän tulisi aina alistaa henkilökohtaiset arvomme yhteiskunnan edulle. Se on mahdollista silloin kun elämme lähellä niitä jotka kärsivät ja välitämme vähävaraisista. Me voimme taistella helpottaaksemme niiden ihmisten elämää jotka ovat joutuneet alttiiseen, vaikeaan tai jopa uhattuun asemaan.

Rauhan edistäminen

Maailmankansalaisina meillä on aina velvollisuus tukea ja puolustaa rauhaa. Rauhan edistäminen tarkoittaa että myös pienemmissä konteksteissa -perheessä, ystävien seurassa tai muissa yhteisöissä - pyritään voittamaan hajanaisuus, antamaan anteeksi ja valamaan uskoa tulevaisuuteen sen sijaan että viljelisimme menneisyyden vääryyksiin perustuvaa katkeruutta. Meidät on kutsuttu nostamaan esiin oikeudenmukaisuus, rauha ja sovitus. Lisäksi meidän tulisi palvella ja auttaa köyhiä sekä antaa ääni heidän kärsimykselleen.

Me kiitämme Jumalaa rakastetusta maastamme Sambiasta ja siitä että yhä edelleen saamme elää rauhassa sekä yhdessä pyrkiä siltojen rakennukseen hajaannuksen yli. Me jatkamme työtämme avoimen dialogin puolesta. Uskomme yhteiseen keskusteluun, sellaiseen jossa huomioon otetaan erilaiset mielipiteet, jotta yhtenäisyys ja rauha voidaan taata myös tulevaisuudessa.

Pastori Andrew Kayekesi
Luanshyan pormestari

Käännös: Nora Repo

Kuva: Heidi Wikström

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010