Miksi uskonnonvapautta tulee kunnioittaa?

Monissa maissa ja lukemattomille yksilöille uskonnot ovat erottamaton osa elämää,
ne määrittävät tavan ymmärtää maailmaa ja tapaa toimia siinä. Sama pätee moniin uskontoryhmiin kaikkialla maailmassa. Itsevaltaiset hallinnot rajoittavat mielellään uskonnonvapautta, koska ne pelkäävät tämän vapauden tuomia tuloksia. Uskontoja ja niiden vaikutuksia ei voi jättää huomiotta pohdittaessa ihmiskunnan tulevaisuutta ja kestävää kehitystä, siksi niiden roolia tulisi hyödyntää ammattimaisesti kehityksen voimavarana ja pyrkiä uskontojen väliseen sovintoon ja rauhaan.

Uskonnonvapauden riistäminen aiheuttaa syrjintää, estää ihmisiä kokoontumasta ja toimimasta yhteiskunnassa, aikaansaa jännitteitä ja nostattaa ääriryhmiä. Siellä missä uskonnonvapausloukkaukset
ovat yleisiä tai valtion hyväksymiä, kehitysindeksit ovat alhaisia (esim. korkea lapsikuolleisuusluku). Ihmisoikeusloukkausten sijaan tulisi voida vapauttaa yhteiskuntaan uskontojen positiivisia voimavaroja,
kuten demokratian mahdollisuuksia ja uskontojohtajien roolia köyhyyden vastaisessa taistelussa.

Syrjiminen uskonnon perusteella vaikuttaa välittömästi ihmisten elämään ja yhteiskunnan laajempaan tilaan. Uskonnonvapaudettomat päätyvätkin usein yhteiskunnan haavoittuvaisimpien ja kehityksestä
syrjäytettyjen asemaan. Uskonnon- ja aatteenvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, inhimillisen elämän edellytys, johon kohdistuva riistäminen yksilön kohdalla yleensä tarkoittaa myös monen muun ihmisoikeuden puuttumista (kuten mielipiteen- ja sananvapauden, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden, oikeuden turvaan sekä vapauden syrjinnästä puuttumista), syrjäytymistä ja suoranaista
väkivallan vaaraa. Uskonnonvapauden riistolla on pitkäkestoiset vaikutukset, jotka estävät ihmisoikeuksien toteumista.

Uskonnonvapauden edistäminen on välttämätöntä ihmisoikeuksien kokonaisvaltaisen toteutumisen, kestävän kehityksen ja demokratian saavuttamiseksi, köyhyyden vähentämiseksi sekä kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Kestävän kehityksen ja turvallisuuden edellytyksenä on valtion kyky vastata väestönsä turvallisuudesta ihmisoikeuksia kunnioittaen. Syrjintä uskonnon perusteella on kestävän kehityksen este, ja meidän tulee siksi taistella uskontoperäistä syrjintää vastaan. Edistämällä uskonnonvapautta edistetään myös muiden ihmisoikeuksien toteutumista, erityisesti kaikkien haavoittuvaisimpien ryhmien, kuten naisten ja lasten osalta.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010