Mitä Raamattu sanoo uskonnonvapaudesta?

Raamatun mukaan JumaIa loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi tälle tehtävän luomakunnassa. (1.Moos.1:26-30) Vapaa tahto on nähty olennaisena ulottuvuutena Jumalan kuvaa ihmisessä. Synti vammauttaa vapauden, kun ihminen tahtoo toimia ilman Jumalaa (1.Moos.3:5).

Kristus palauttaa vapauden, kun hän kutsuu ihmistä ulos kuolemasta, osalliseksi ylösnousemuksesta (Room.8:21). Usko on vuorovaikutusta Jumalan aloitteen ja ihmisen vastauksen välillä, ja sen syventyessä vapaus vahvistuu (Gal.5:1). Vapaasta ihmisestä voi tulla Jumalan työtoveri (1.Kor.3:9).

Rakastaa voi vain vapaana. Vapaus on siis uskon edellytys. Se on myös olennainen ulottuvuus kristillisessä ihmiskäsityksessä. Sen tulee olla kristityn oman kasvun tavoite (2.Kor.3:17) ja perusta hänen kunnioittavalle suhteelleen kaikkiin muihin ihmisiin (Gal.5:13). Siksi työ ihmisten vapauden ja erityisesti uskonnonvapauden puolesta on jokaisen kristityn tehtävä.

Laatinut: isä Heikki Huttunen (ort.)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010