Uskonto kehityksen voimavarana

Ihmisenä arvokas – myös hiv-positiivisena                               

– Pipliaseurojen Laupias samarialainen -koulutusohjelma antaa tietoa ja toivoa

2000-luvun alussa Afrikan alueen pipliaseurojen piirissä heräsi tarve toimia yhä pahenevan hiv/aids-pandemian jarruttamiseksi. Afrikan maissa kirkot elävät keskellä yhteisöä. Siksi aids on myös seurakunnan ongelma. Vaikenemisen muuri, tartunnan salaaminen, syrjintä, tiedon puute ja väärät uskomukset murentavat yhteisöjä sisältäpäin. Afrikan alueen pipliaseurat käynnistivät vuonna 2004 Laupias samarialainen –koulutusohjelman. Sen tavoitteena on poistaa hiv/aidsiin liittyviä ennakkoluuloja, tartunnan saaneiden ja heidän omaistensa syrjintää sekä jakaa oikeaa tietoa hiv/aidsista.

Koulutusohjelman käynnistyksen pilottimaina vuonna 2004 toimivat Uganda ja Kamerun, mutta hanke laajeni nopeasti näiden naapurimaihin. Tällä hetkellä Laupias samarialainen -ohjelma on käynnissä yli 24 Saharan eteläpuolisessa Afrikan maassa ja lisäksi 11 maata valmistelee koulutusohjelman käynnistämistä. Ohjelmaa koordinoi Afrikan pipliaseurojen hiv/aids-työn toimisto Nairobissa, Keniassa.

Laupias samarialainen -ohjelmassa paikalliset pipliaseurat kouluttavat kirkkojen johtajia ja pappeja sekä näiden valitsemia seurakuntalaisia. Koulutuksissa mukana olleita haastetaan toimimaan vapaaehtoisina kouluttajina omalla paikallaan.

Laupias samarialainen -koulutusohjelma kantaa hedelmää asenteiden muokkaajana ja oikean tiedon levittäjänä. Koulutustyöpajoissa jaetaan oikeaa tietoa hivistä ja aidsista, vaikutetaan ihmisten asenteisiin sairastuneita ja heidän omaisiaan kohtaan, haastetaan vastuullisuuteen omassa parisuhteessa, kannustetaan vertaistukiryhmien perustamiseen sekä kehotetaan jokaista testauttamaan itsensä. Asennekasvatuksessa käytetään apuna raamatunkertomuksia, draamaa ja pienryhmäkeskusteluja. Pipliaseurojen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kirkot, järjestöt, terveysviranomaiset, koulut ja kyläyhteisöt.

Suomen Pipliaseura on kumppanina Laupias samarialainen -hankkeessa Norsunluurannikolla, Burundissa ja Malawissa.

Hiv/aids Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa: alueella elää 22,4 miljoonaa hiv-tartunnan saanutta ihmistä. Hiukan yli 5 prosenttia alueen aikuisista on hiv-positiivisia.  Noin 91 prosenttia maailman uusista lasten hiv-tartunnoista tapahtuu alueella. Yli puolet alueen hiv-positiivisista on naisia. 

Internet-osoitteesta löytyy faktatietoa sekä neljä aiheeseen liittyvää lyhytvideota.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010