Väkivalta ja sen suhde uskonnonvapauteen

Kriisien ennaltaehkäisemisen näkökulmasta uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa, koska uskonnonvapauden puuttuminen näkyy usein väkivaltana ja aiheuttaa konflikteja. Uskonnonvapauden kieltäminen viestii epäterveestä vallankäytöstä kyseisessä yhteiskunnassa. Siksi tällaiset yhteiskunnat ovat hyvin alttiita väkivaltaisille konflikteille. Kun valtiot ottavat vastuuta uskonnon- ja aatteenvapauden toteutumisesta, riski konfl ikteille vähenee.

Järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset, epätasa-arvo, syrjäytyminen, yhteiskunnan epäkohdat, suosiminen tai jonkin ryhmän etuoikeuksien ajaminen, maailmankatsomuksen väkivaltainen tulkinta, uskonnon tai ideologian hyödyntäminen vallan välineenä, pelko, ahneus ja epätoivo estävät kehitystä ja voivat aiheuttaa väkivaltaa.

Äärimielipiteet painavat alleen maltillisemmat äänet ja oikeuttavat suvaitsemattomuutta ja väkivaltaa ryhmän ulkopuolisia kohtaan.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010