Eettisen sijoittamisen tarkistuslista

Rahastohaaste

Me emme halua, että säästämämme rahat investoidaan aseisiin.
Tässä on ohjeistus yksityishenkilöille ja seurakunnille, jotka haluavat ottaa suuremman vastuun sijoituksistaan. Haastakaa myös muita ottamaan vastuuta sijoittamisesta!

Ennen tapaamista pankin henkilökunnan kanssa:

Soittakaa ja varatkaa aika tapaamiseen pankin kanssa. Kertokaa että haluatte keskustella siitä, kuinka rahojanne voisi hallinnoida kestävällä tavalla sijoittamatta niitä aseteollisuuteen. Näin pankki saa mahdollisuuden valmistautua tilanteeseen.

Päättäkää siitä, meneekö joukostanne yksi tai useampi henkilö tapaamiseen. Jos teitä on monta, tapaamisesta voi tulla virallisen vierailun kaltainen.

Tapaamisen aikana:

Kertokaa, miksi olette tulleet tapaamiseen ja perustelkaa, miksi te kirkkona tai yksityishenkilöinä ette halua sijoittaa aseisiin.

Käykää läpi omat tai seurakunnan tämänhetkiset sijoitukset. Mitä sijoituksia teillä tällä hetkellä on? Keskustelkaa siitä, mitä tarkoittaisi siirtää eettisempiin rahastoihin. Pankit voivat sanoa, etteivät hyväksy sijoittamista aseisiin. Kuitenkin tutkijat ovat havainneet, että rahastojen haltijat eivät tiedä, minne loppusijoittajat varoja sijoittavat. Safer Globen asevientiraportin 2010 mukaan suomalaisten rahoja on sijoitettu ydinaseiden tuotantoon.

Ottakaa huomioon, ettei ole olemassa täydellisiä vaihtoehtoja. On vaikeaa vetää selkeitä rajoja sille, mikä käsitetään aseena. Painottakaa sitä, että olette kiinnostuneita vaihtoehdosta, jossa aseteollisuuteen sijoittamisen taso on kaikkein matalin tai epätodennäköisin.

Tehkää päätös uudelleen sijoittamisesta tai ottakaa teille annetut tiedot mukaanne.

Päättäkää tapaaminen kiittämällä ja sanomalla, että kaikkein parasta olisi, jos pankki kokonaan pidättäytyisi aseisiin sijoittamisesta.

Älkää unohtako näitä seikkoja!

Olet tehnyt maailmasta paremman jo pelkästään ottamalla asian esille seurakunnassasi tai pankkisi kanssa!

Ovatko sijoituksenne jo eettisiä? Todella hienoa – mutta voitte silti tavata pankin henkilökuntaa ja ilmaista sen, mitä vielä voisi parantaa.

Onnea matkaan!

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010