Nuorten aineisto: Haastattelupiirit

Puolet ryhmästä asettuu istumaan tuoleille ringissä niin, että heidän selkänsä ovat piirin keskustaa kohti. Toinen osa ryhmän jäsenistä asettuu kasvokkain jonkun ringissä istuvan kanssa ja muodostaa näin ollen suuremman piirin sen ulkopuolelle. Sisemmässä piirissä istuvat ovat haastattelijoita. Jokainen haastattelija voi esittää yhden kysymyksen.

 

Ehdotuksia haastattelukysymyksiksi:

Valitse ja sovella kysymyksiä riippuen kontekstista missä kysymyksiä asetetaan. Jos esimerkiksi kysymyksessä on ekumeeninen tai uskontojenvälinen konteksti, tämän voi huomioida kysymyksenasettelussa.

 

1. Mitä tulisi ottaa huomioon ekumeenisessa yhteistyössä tai uskontodialogissa?

 

2. Mikä omassa uskonnossasi/kristillisessä traditiossa on mielekästä?

 

3. Mikä on ongelmallista?

 

4. Löytyykö uskonnostasi rauhan sanoma?

 

5. Hieno perinne minun uskonnossani on…

 

Haastattelija kirjoittaa ylös haastattelun tärkeimmät pääkohdat.

 

Keskustelu katkaistaan 1-2 minuutin kuluttua ja ulkopiiri siirtyy yhden askeleen vasemmalle uuden ihmisen eteen. Haastattelija esittää saman kysymyksen ja haastateltava saa uuden kysymyksen. Toista tätä kunnes kaikki haastateltavat ovat vastanneet kaikkiin kysymyksiin.

 

Haastattelijat tekevät yhteenvedon kokoamistaan vastauksista muille ryhmän jäsenille.

 

Keskustelua varten

Miltä tuntui haastatella ja kuunnella muita?

Onko teillä tapana puhua näistä asioista?

Kuinka vaikeaa tai helppoa teidän mielestänne on kuunnella toista?

 

Lähde: Ruotsin kirkkojen Globala Veckanin Helig Fred -aineisto, s. 23

Käännös: Nora Repo

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010