Hartausaineisto: Rukoushetki Vastuuviikolle

Virsikirja 603

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Psalmi 8:2, 4-10

Room 8:19-23

Hiljaisuus (meditaatio) tai puhe, jossa voi ottaa esiin ihmisen ja luomakunnan yhteyden luomisen kautta ja Jumalan suuruuden ylistyksen

Rukous (vapaamuotoinen tai esim. seuraava)

Herra, meidän Jumalamme.

Sinun nimesi on suuri maan päällä. Sinä loit kerran tämän maailman ja meidät ihmiset. Sinun käsissäsi on maailman menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Auta meitä elämään vastuullisesti ja pitämään huolta omasta elinympäristöstämme. Ohjaa meitä ymmärtämään, että elämämme ei tarvitse kerskakulutusta eikä luonnon tuhoamista, vaan että pikemminkin meidän tulee pitää huolta ympäristöstämme ja jakaa omastamme heikompiosaisten kanssa. Auta meitä löytämään oma paikkamme luomakunnassa, viljelemään ja varjelemaan sitä taidollisesti ja rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. Varjele meitä erehtymästä luulemaan saamaamme aineellista hyvää omaksi ansioksemme ja pitämään sitä elämämme turvana. Kiitos, että Sinä olet elämämme turva ja kaiken hyvän antaja. Sinä olet antanut meille tämän hienon maailman ja lähimmäisemme lähellä ja kaukana, joiden kanssa saamme käydä kohti uutta taivasta ja uutta maata. Anna meidän yhtyä koko luomakunnan kanssa Sinun ylistykseesi, Sinun nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen.

Isä Meidän -rukous

Siunaus (Herran siunaus tai esim. ”Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.”)

Virsikirja 462

 

Risto Jukko

Evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskuksen johtaja

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010