Hartausaineisto: Vastuuviikon pyhäkoulu

Vastuuviikolla kampanjoidaan väkivallattomuuden puolesta. Tämän taistelun perustana on omien ja toisten tunteiden tunnistaminen, kunnioittaminen ja myös anteeksi pyytäminen. Näitä taitoja opetellaan pyhäkoulussa.

Tämä pyhäkoulusuunnitelma on tehty sunnuntaille 27.10. ja se löytyy myös Pyhäkoululehti 5, 2013 .

Pyhäkoulun teksti:

Matt 18:15–22

Tänään kirkossa: 23.sunn. helluntaista, Anteeksipyytäminen ja antaminen, väri: vihreä, alttarilla kaksi kynttilää, Ps. 119:162-168, 1. Moos. 50:15-21, Ef. €:25-32,  Matt 18:15-22

Pyhäkoulun tavoite:

Lapsi saavaa tukea elämän vaikeista tilanteista selviämiseen: riitoihin, sääntöjen rikkomiseen, pettyneenä asioiden puheeksi ottamiseen, anteeksi antamiseen.

Pyhäkoulun muistolause:

”Anna minulle anteeksi”

TAUSTAA

Päivän kertomuksessa Jeesus opettaa oppilailleen yhteiselämän periaatteita. Jotta voi elää seurakunnassa, on oltava säännöt, mutta siitä huolimatta kristityille ei anteeksiantamisella ole mitään rajaa tai ehtoja. Äkkiseltään teksti tuntuu ristiriitaiselta, sillä ensin annetaan ohjeita, kuinka syntiä tehnyttä pitää opastaa, mutta sitten kuitenkin sanotaan, että on annettava loputtomasti anteeksi. Kyse on siitä, että vaikka Jumala vihaa syntiä, hän rakastaa aina syntistä ihmistä.

Jeesuksen puhe vaikuttaa ensisilmäyksellä puheelta aikuisille, mutta lapsen elämässä on samankaltaisia tilanteita. Teksti kehottaa ottamaan vaikean asian suoraan puheeksi sen kanssa, joka on tehnyt väärin ja turvautumaan aikuisen apuun, jos oma puuttuminen ei riitä. Lasten on hyvä pohtia itseään eri rooleista: olenko minä se, joka joutuu pitämään puolensa ja ottamaan asian puheeksi; olenko minä se, jota puhutellaan; olenko minä se jonka pitää antaa anteeksi vai se joka pyytää anteeksi. Mikä ero on sillä, että saa anteeksi tai että saa luvan tehdä jotakin.

OHJAAJALLE:

Tämä pyhäkoulu tarjoaa tilaisuuden keskustella sääntöjen noudattamisesta, niihin liittyvien rikkomusten sopimisesta, anteeksi pyytämisestä ja antamisesta sekä anteeksi saamisen tuomasta hyvästä olosta ja helpotuksesta. Keskustelun apuna kannattaa käyttää Lasten Pyhäkoulu 5, 2013 lehden keskiaukeaman kortteja haasteellisista tilanteista.  Saatavilla on myös muita toimivia korttisarjoja esim. Anne Österbergin ”Tunteet tutuiksi” -kortit ja Pesäpuu ry:n tunnekorttisarjat. Lapset voivat myös itse askarrella tunnekortteja .

Korttien käyttöä voi jatkaa kotona. Lapsi voi korttien avulla ottaa puheeksi asioita. Kortin voi piilottaa vaikka äidin tyynyn alle ja siitä äiti tietää että nyt on keskustelun paikka. Ilme kertoo, jos lasta harmittaa ja hän haluaa pyytää anteeksi tai sitten mielessä on jotakin muuta. Kehittele toiminnasta ryhmällesi sopiva, mukava hetki. Nautinnollista pyhäkoulua!

Ohjaajan rukous:

Kiitos Jeesus, että ole antanut minulle anteeksi. Anna minun toimia niin, että meidän kaikkien on hyvä elää ja olla yhdessä.

Tarvikkeet:

Alttari välineistö: kynttilät, kukat, vihreä liturginen liina tai jotain vihreää kuvaamaan päivän väriä. Raamattu ja risti, pyhäkoulun osallistumistarrat. Lasten Pyhäkoulu 5/ 2013 lehden keskiaukeaman kortit tai muut haasteellisia sosiaalisia tilanteita kuvaavat kortit.

Askartelua  varten noin 10x10cm kartonkipalat, 2 kpl/ lapsi. Lasten Virsi CD ja soitin.

VANHEMMILLE:

Tänään pohdimme, kuinka selvitä vaikeista tilanteista: riidoista ja sääntöjen rikkomisesta. Harjoittelimme anteeksi pyytämistä ja - antamista. Askartelimme tunnekortit, jotka helpottavat asioiden puheeksi ottamista. Kortteja on kannustettu käyttämään kotonakin. Jos surunaama-kortti ilmestyy lähellesi, tiedät, että joku asia mietityttää lastasi ja nyt on keskustelun paikka. Iloisella ilmeellä voi kiittää ja kutsua mukaan mukavaan tekemiseen. Korttien avulla myös aikuinen voi ottaa vaikean asian puheeksi lapsen kanssa. Myös Lasten Pyhäkoulu –lehdessä on mukavia tehtäviä ja kertomuksia, joiden avulla aihetta voi pohtia myös kotona.

Toiminta

Tähti

Rakennetaan yhdessä alttari. Ohjaaja kertoo alttarilla olevien symbolien merkityksestä: Vihreä liturginen liina on elämän väri. Se kertoo arjesta ja kasvusta. Kaksi kynttilää Jumalan läsnäolon ja rukouksen merkki, kukat kertovat elämästä, risti kertoo Jeesuksesta (meillä se on voiton merkki ;) ja Raamattu, elämän opas, josta löytyy päivän kertomus / aihe.

Tänään raamattu avataan Matteuksen evankeliumin kohdalta.

Jos käytössä on raamatturäpin ”Isokirja” tai ”onttoraamattu” sen sisällä voi olla HYMYNAAMA!

Triangeli ja laulava

Kuunnellan hiljaa (s. 14,  Kirkkomuskari) Jos käytössä on useampi triangeli, voivat isommat lapset soittaa kukin omaansa. Pienempien kanssa on helpompaa, kun ohjaaja pitää triangelia ja lapsi soittaa ”sauvalla”. Soittakaa kelloja iloisesti, levollisesti, kiireisesti. Pyydä lapsia vuorollaan soittamaan omaa oloa kuvaavalla tavalla.

Sytytetään kynttilä

Pyhäkoulu alkaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Syttyy kynttilä (s. 15,  Kirkkomuskari) Laulun aikana ohjaaja, tai jo isompi lapsi, sytyttää kynttilän. Pienten voivat nostaa sormen pystyyn ja sytyttää leikisti omat kynttilät.

Keskusteleva ja laulava

Hanna on tullut (muskariin)pyhäkouluun (s. 16,  Kirkkomuskari). Laulun säestämiseen käytetään rytmimunia. Jokainen pyhäkoululainen toivotetaan tervetulleeksi pyhäkouluun laulaen nimeltä. Jos ryhmä on pieni, voi oman säkeistön jälkeen kertoa kuulumiset. Isompien pyhäkoululaisten kanssa voi samalla jo miettiä tilanteita missä on tullut riitaa ja miten siitä on selvinnyt. Näin virittäydytään päivän aiheeseen.

Laulava

Anna enkeleitä 46, LV2012

Keskusteleva

Laita piirin keskelle ensimmäinen Lasten Pyhäkoulun keskiaukeaman korteista ” Markus Mainio ottaa lelun Maria Maitolan kädestä”. Pyydä jotakuta lapsista kertomaan, mitä hänen mielestään kuvassa tapahtuu. Anna sitten muiden kommentoida, miten he näkevät tilanteen. Voit käyttää apuna lehdessä olevia kysymyksiä. Jatka tätä lasten keskittymiskyvylle sopiva aika.

Raamattu

Kerro, että kaikki ihmiset joutuvat miettimään, mikä on oikein ja väärin ja miltä tuntuu, myös Jeesuksen oppilaat. Tässä kertomuksessa he tulevat kysymään neuvoa Jeesukselta.

Lue päivän teksti tai sopivaksi katsomasi osa siitä joko Raamatusta tai kerro Lasten Pyhäkoulu –lehden avulla Pietarista.

Tähti

Anna kullekin lapselle vähintään kaksi korttipohjaa, joista toiseen saa piirtää hyvän mielen ilmeen ja toiseen pahan mielen ilmeen. Isommat lapset voivat tehdä useampia erilaisia tunnekortteja.

Keskusteleva

Katsokaa uudelleen Lasten Pyhäkoulu –lehden keskiaukeaman ja niihin liittyvän kertomuksen kuvia ja pyydä lapsia sijoittamaan oma tunnekorttinsa eri kuvien viereen sen mukaan, miltä kuvat lapsista tuntuvat. Voitte myös tehdä  tilanteista pieniä esityksiä, joissa harjoitellaan itsensä tai toisen puolustamista, anteeksipyytämistä jne.

Tähti ja laulava

”ANTEEKSI-ilme” –leikki, Anna anteeksi. 60,LV1997; 62 LV2012 tai  Jeesus anna anteeksi 64, LV2012

Laittakaa lasten tekemät ilmekortit lattialle kuvapuoli alaspäin. Soita laulua Lasten Virsi CDltä. Musiikin soidessa kävellään pyhäkoulutilassa. Kun musiikki loppuu, nostetaan lattialta kuvapuoli alaspäin oleva kortti. Surullisen ilmeen saanut pyytää anteeksi. Hymy ilmeen saanut antaa anteeksi. Ellei tilassa ole cd-soitinta, voi laulaa ja soittaa rytmisoittimella (rytmimuna).Ihan pienillä voi olla vain ”Anteeksi-kortti”. Näin he oppivat anteeksi sanan. Leikki voi olla kiva vaikkei siitä mitään ymmärtäisikään. Kun jokainen halukas on saanut käyttää molemmanlaisia kortteja, lopetetaan peli ja keskustellaan: Kumpi ilme oli mukavampi? Miksi? Onko helpompi pyytää vai antaa anteeksi? Miltä tuntuu kun on saanut anteeksi?

Rukoileva laulava

Ota esiin lapsia eniten kiinnostaneet tapahtumakuvat ja muotoilkaa niiden pohjalta rukous.

Rytmittäkää rukousta laululla Anna anteeksi 62, LV2012.

Triangeli

Kuunnellan hiljaa (s. 14,  Kirkkomuskari)

Sammutetaan kynttilä

Sammuu kynttilä (s. 15,  Kirkkomuskari)

Lammas

Osallistumistaulun tarrat kiinnitetään

 

Kotitehtäväksi voit ehdottaa, että lapset kokeilisivat ilmekortteja kotona näyttäen iloista ilmettä hyvän mielen merkiksi ja surullista anteeksipyynnön tarpeessa. Ehdota myös sopivia tehtäviä Lasten Pyhäkoulu –lehdestä.

 

Tätä pyhäkoulusuunnitelmaa ovat olleet ideoimassa vastaava lastenohjaaja Riitta Kauhanen Iisalmen seurakunnasta ja Anita Ahtiainen Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:stä.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010