Asiantuntija-artikkelit: Pakolaisuuden monet kasvot

Pakolaisuuden monet kasvot

Maailmassa on 51 miljoonaa pakolaista. Vain yksi viidestäkymmenestä pakolaisesta hakee turvapaikkaa länsimaista. YK:n ihmisoikeudet takaavat jokaiselle mahdollisuuden hakea turvaa ja nauttia turvapaikasta, jos henkilö on sen tarpeessa. Tämä oikeus ei EU:ssa tällä hetkellä toteudu.

Maailmassa on viimeksi ollut yhtä paljon pakolaisia kuin nyt toisen maailmansodan jälkeen.

Minne pakolaiset päätyvät?

Samalla kun länsimaat vartioivat rajojaan yhä tiukemmin, kehitysmaiden osuus pakolaisten vastaanottamisesta kasvaa. Maailman 51 miljoonasta pakolaisesta 86 prosenttia asuu köyhissä maissa; heistäkin valtaosa oman kotimaansa rajojen sisäpuolella. Vain joka kolmas pakolainen ylittää kotimaansa rajat, ja yksi viidestäkymmenestä hakee turvapaikkaa länsimaista.

Julkisen keskustelun perusteella syntyy helposti päinvastainen mielikuva: pakolaiset pyrkivät enenevissä määrin Eurooppaan. Todellisuudessa Suomessa asuu 0,03 prosenttia maailman pakolaisista, Euroopassakin alle neljä prosenttia.

Kuinka paljon Suomeen on tullut pakolaisia?

Nelikymmenvuotisen pakolaishistoriamme aikana Suomeen asti on löytänyt tiensä noin 45 000 pakolaista tai kansainvälistä suojelua saanutta turvapaikanhakijaa. Ruotsin odotetaan pelkästään tänä vuonna tuplamäärää turvapaikanhakijoita.

Onko Euroopasta helppo saada suojelua?

Turvallisia reittejä suojelun hakemiseen Euroopasta ei tällä hetkellä käytännössä ole. Tiukka raja- ja viisumipolitiikka EU:ssa ajaa ihmiset ottamaan yhä suurempia riskejä turvaa hakeakseen. Valtaosa joutuu turvautumaan salakuljettajiin sekä Välimeren yli päästäkseen että edetäkseen Euroopan rajojen sisäpuolella. Riskit ovat suuret ja moni menettää henkensä matkalla.

Mitä ihmisoikeudet sanovat pakolaisuudesta?

YK:n ihmisoikeudet takaavat jokaiselle mahdollisuuden hakea turvaa ja nauttia turvapaikasta, jos henkilö on sen tarpeessa. Tämä oikeus ei EU:ssa tällä hetkellä toteudu.

Kuinka paljon Suomeen otetaan pakolaisia tänä vuonna?

Pakolaisille tulisi luoda kiintiöjärjestelmän rinnalle turvallisia saapumisreittejä. Kiintiöpakolaisia vastaanotetaan tänä vuonna 1050, mikä on pieni korotus normaaliin Syyrian tilanteen vuoksi. On hienoa, että Suomi on reagoinut hätään. Kiintiö on kuitenkin edelleen pieni: Syyriasta pakenee päivittäin saman verran ihmisiä rajan yli. 
Yli puolet EU:n alueelle Välimeren kautta tulevista siirtolaisista on kotoisin Syyriasta tai Eritreasta. Käytännössä jokainen heistä olisi oikeutettu turvapaikkaan, jos he pääsisivät sitä hakemaan.

Miten voimme auttaa?

Välimeren vaarallisen ylityksen sijaan tulisi ottaa käyttöön humanitaarinen viisumi. Viisumin avulla esimerkiksi Suomessa jo asuvien syyrialaisten perheenjäsenet voisivat matkustaa turvallisesti hakemaan turvapaikkaa. Viisumeja on Suomessa myönnetty joissakin yksittäistapauksissa, mutta laajamittaiseen käyttöönottoon on vielä matkaa.

Kuinka monen pakolaisen annetaan vielä hukkua matkalla turvaan?

• Kaisa Väkiparta
Suomen Pakolaisavun viestintäpäällikkö   
Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010