Toiminta ja osallistuminen seurakunnassa/ryhmässä

Tämä tehtävä keskittyy paikalliseen kontekstiin. Käyttäkää mielellään tämä kokoontuminen siihen, että suunnittelette konkreettisia aktiviteetteja ja/tai jumalanpalveluksia Vastuuviikkoa varten.

Lukekaa materiaali ja tehkää harjoitus

Lukekaa Vastuuviikon lehden tekstit Pienentäkää välimatkaa sanojen ja tekojen välillä ja Kirkot ja pakolaisen turva. Tehkää harjoitus Ideamyrsky.

Ideoiden kehittäminen

Kun olette käsitelleet kaikki esille tulleet ideat, voitte päättää mitkä niistä haluatte viedä loppuun asti ja toteuttaa. Suunnitelkaa niin pitkälle kuin mahdollista, ja jos ette saa suunnitelmia valmiiksi, päättäkää miten edetä. Voitte sopia vielä yhdestä kokoontumisesta ja/tai tehdä ryhmässä työnjaon suunnitelmien toteuttamiseksi.

Päätös: Päättäkää tehtävä halutessanne hartaushetkeen

Päättäkää tehtävä mielellään keskustelukierrokseen ja lyhyeen yhteiseen hartaushetkeen. Vinkkejä hartaushetkeä varten löytyy osiosta Hartausaineisto.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010