Asiantuntija-artikkelit: Lähi-idän kristityt

Suurin osa viimeisen kahden vuoden aikana Eurooppaan saapuneista pakolaisista ja maahanmuuttajista on muslimeita, mutta tämä ei vielä kerro koko demografista tarinaa. Usein unohdetaan, että islamin lisäksi myös kristinuskon ja juutalaisuuden juuret löytyvät Lähi-idästä. Lähi-idän kristityillä on alueella yli 2000 vuotta pitkä historia ja he asuvat useissa eri maissa. Alueella riehuvat sodat ja konfliktit ovat vaikeuttaneet kristityn väestön asemaa erityisesti viime vuosina.

Lähi-idässä asuva kristitty väestö on harvoin valokeilassa. Yli puolet Lähi-Idän kristityistä on ortodokseja (65%). Katolilaisia arvioidaan alueella olevan 27% ja protestantteja 7%. Näissä tilastoissa on huomioitu kristityt Egyptissä, Irakissa, Israelissa, Jordaniassa, Libanonissa, Syyriassa ja palestiinalaisalueilla. Egyptillä, Libanonilla ja Syyrialla on Lähi-idän suurimmat kristityt vähemmistöt.

Ortodoksien lisäksi esimerkiksi Irakissa, Iranissa, Syyriassa ja Turkissa asuu assyyrialaisia, jotka kuuluvat useaan eri kirkkokuntaan. Libanoniin puolestaan keskittyy katolinen maroniittiväestö, mutta heitä löytyy myös muista Lähi-idän maista. Usean valtion alueella asuva kurdiväestö tunnustaa suurimmaksi osaksi islamin uskoa, mutta myös heidän joukostaan löytyy kristittyjä.

Lähi-idän väestön hätä

Uskontosidonnaisten väkivaltaisuuksien määrä on kasvanut Lähi-Idässä vuodesta 2007. Vuonna 2014 uskonnolla perustellun vainon riski arvioitiin alueella maailman korkeimmaksi. Eri toimijoiden Lähi-idässä harjoittaman politiikan myötä uskontoa on käytetty perusteena pyrittäessä erilaisiin päämääriin, ja sen nimessä on oikeutettu väkivaltaa. Uskonnolla motivoidut vihamielisyydet ilmenevät Lähi-idässä tappoina, kidnappauksina, ahdisteluna, pelotteluna ja väestönsiirtoina.

Lähi-idän kristittyjen tilanne on huonontunut erityisesti viime vuosina seurauksena alueella käydyistä sodista ja arabikevään liikkeelle panemista levottomuuksista ja kansannousuista. Tilastojen mukaan Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella sijaitsevasta 20 valtiosta kristityt kokivat jonkinlaista ahdistelua 16:ssa, juutalaiset 18:ssa ja muslimit 17 maassa.

Lähi-Idän konflikteissa on monta osapuolta

Konfliktien eri osapuolten motiivien uskonnollistaminen ja erilaisten liittoutumien muodostuminen tekevät tilanteesta hyvin vaikeaselkoisen. Tällä hetkellä suurimmat alueelliset vastakkainasettelut sijoittuvat sunni- tai shiiamuslimienemmistöisten valtioiden ja väestönosien sekä islamilaisten ääriryhmittymien välisiin konflikteihin.

Myös useassa eri valtiossa asuvat kurdit ovat mukana taisteluissa. Lisäksi konflikteihin osallistuu ulkopuolisia toimijoita kuten Iran, Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat. Tämä johtuu muun muassa alueella olevista luonnonrikkauksista ja sekä sen geostrategisesti merkittävästä sijainnista.

Ääri-islamistisen liikkeen voimistuttua Irakin ja Syyrian alueella erityisen raakaa kohtelua ja väkivaltaa on kohdistettu heihin, jotka eivät kuulu kyseiseen liikkeeseen. Itsenäiseksi julistautuneen Islamilaisen valtion (ISIS) on myös kerrottu suorittaneen etnisiä puhdistuksia.

Kaoottinen tilanne jatkuu

Arvioiden mukaan ainakin 19 miljoonaa ihmistä oli joutunut jättämään kotinsa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella uskonnolla perustellun aseellisen konfliktin vuoksi vuoteen 2014 mennessä. Myös monet huomattavimmista pakolaisten vastaanottajamaista sijoittuvat Lähi-itään. Ne ovat Turkki (2,5 miljoonaa), Libanon (1,1 miljoonaa), Iran (1 miljoona) ja Jordania (600 000).

Vuodesta 2010 alkaen Lähi-idässä on tapahtunut merkittäviä väestönsiirtymiä johtuen sodasta Syyriassa ja Irakissa sekä vihamielisyyksistä muissa maissa. Näiden väestönliikkeiden volyymeista ei valitettavasti kuitenkaan vielä ole saatavilla luotettavia alueellisia tietoja. Monet kristityt ovat paenneet esimerkiksi Irakista ja Syyriasta ja huomattava osa heistä on asettunut johonkin naapurimaista. Kaoottinen tilanne jatkuu ja yhä useampi haluaa paeta turvattomaksi tullutta arkea erityisesti maista, joissa valtiollinen järjestelmä on romahtanut.

 

• Nora Repo

Kirjoittaja on uskontotieteen tohtori ja freelance-luennoitsija ja -kirjoittaja, jonka tutkimusintressit käsittävät tutkimusintressit käsittävät islamiin, uskontoon ja sukupuoleen liittyviä teemoja, Balkanin kulttuurisena alueena sekä Balkanin muslimiväestöjen viktimologiaa.

 

Lähteitä:

Pew Research Center:in tietopankki
http://www.pewforum.org/

Vapaaehtoisten yksityisten Suomen ortodoksisen kirkon jäsenten ylläpitämä sivusto
http://www.ortodoksi.net/

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tilastot
http://www.unhcr.org/

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010