Changemakerien Ei kestä! - kampanja

Ei kestä! uutiskuva

Ei kestä! uutiskuva

Ei kestä! rikkinäinen puhelin

Ei kestä! rikkinäinen puhelin

Ei kestä! rikkinäinen laturi

Ei kestä! rikkinäinen laturi

Ei kestä! rikkinäinen laukku

Ei kestä! rikkinäinen laukku

Vuosina 2022 ja 2023 Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker kampanjoi ylikulutuksesta. Verkoston Ei kestä! -kampanja pyrkii puuttumaan ylikulutukseen ja avaamaan keskustelua ylikulutuksesta rakenteellisena eikä vain yksilöitä koskevana ongelmana.

Maailmassa kulutetaan jatkuvasti enemmän. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme yli kolmen maapallon verran luonnonvaroja. Tänä vuonna Suomen ylikulutuspäivä oli 31.3. Arvioidaan, että kaikkien maailman ihmisten keskimääräinen kulutus nousee suomalaisten tasolle vuonna 2050. Tämä skenaario on pysäytettävä – ja myös suomalaisten on laskettava omaa kulutustaan.

Ylikulutus tarkoittaa, että kulutamme yli maapallon kestokyvyn. Ylikulutukseen vaikuttaa muun muassa se, että tuotettu tavara on heikkolaatuista. Tavaroita ja tekstiilejä ei enää tehdä kestämään, vaan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman suurta voittoa yrityksille ja sijoittajille. Nykyajan tuotteiden elinkaari on hyvin lyhyt, mikä näkyy esimerkiksi hyvin heikkolaatuisissa, mutta halvoissa vaatteissa. Elektroniikkatuotteissa voittoa pyritään tuottamaan esimerkiksi siten, että niistä tehdään vaikeasti korjattavia tai vanhempien mallien ohjelmistopäivitykset lopetetaan. Kuluttajan on siis toisinaan pakko sopeutua nopeaan tuotantotahtiin. Lisäksi kulttuuriset tekijät, kuten muoti ja jatkuvasti vaihtuvat trendit, lisäävät haluamme kuluttaa ja korvata myös toimivat ja ehjät vaatteet ja tuotteet uusilla.

Ylikulutus kiihdyttää erilaisia ympäristöön ja koko maapallon elinehtoihin liittyviä ongelmia, kuten biodiversiteettikatoa, hiilinielujen vähenemistä, vesistöjen happamoitumista, ilmanlaadun saastumista sekä kaivostoiminnasta ja lannoitteista johtuvaa maaperän vaurioitumista. Tämän vuoksi ylikulutuksella on myös globaaleja sosiaalisia vaikutuksia työoloihin ja tuloihin, koulutuksen mahdollisuuksiin, ruokaturvaan ja terveyteen, puhtaaseen veteen, energiansaantiin, rauhaan ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon.

Kiertotalous on yksi ratkaisu ylikulutuksen ongelmiin. Kiertotaloudessa pyritään käyttämään jo olemassa olevat materiaalit useaan kertaan ja korjaamaan olemassa olevat tuotteet mahdollisimman pitkään. Lisäksi uusien tuotteiden ostamisesta siirrytään yhä enemmän lainaamaan ja vuokraamaan tuotteita ja palveluja. Tämä vaatii myös kulttuurista muutosta, eli meidän ihmisten on opittava ostamaan vähemmän ja valikoidummin uutta. Näin isoja muutoksia ei saada aikaan pelkästään yksittäisten ihmisten kulutuskäyttäytymistä muuttamalla, vaan tarvitaan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Changemakerin Ei kestä! -kampanjan vetoomuksessa pyritään edistämään askeleita kohti kiertotaloutta kuudella rakenteellista muutosta vaativalla kohdalla.

Kolme vinkkiä oman kulutuksen tarkasteluun!

Mieti miksi ostat. Uuden tavaran ostamisesta seuraava mielihyvä kestää keskimäärin kolme viikkoa. Tästä syystä esimerkiksi alkuun tosi hienolta näyttänyt ja paljon mielihyvää tuonut takki saattaa jo kuukauden päästä tuntua tylsältä. Ostohousujen pukemisen sijaan on välillä hyvä pysähtyä miettimään tarvitseeko oikeasti haikailemaansa tavaraa, vai juokseeko vain uuden ostamisesta saadun mielihyvän perässä.

Mieti voisiko tavaran lainata tai vuokrata. Kannattaako kerran vuodessa käytettävään porakoneeseen sijoittaa montaa sataa euroa, vai voisitko kysellä naapurin konetta lainaan? Tarvitsetko tosiaan oman teltan ja makuupussin, jos käyt vaeltamassa kerran kolmessa vuodessa? Tavaroiden vuokraus- ja lainauspalvelut ovat yleistyneet isoimmissa kaupungeissa hyvällä vauhdilla, eikä kaikista harvemmin käytettyjä tarvaroita tarvitse enää omistaa. Jopa monet kirjastot ovat lisänneet lainauskatalogeihinsa monenlaisia käyttötarvikkeita. Ja tietysti perinteisellä naapurilta lainaamisella voi välttää turhan roinan kertymisen kaappeihin. Lainaustalous on tulevaisuutta!

Voiko vanhan tavaran korjata? Yleinen syy uuden tavaran ostamiselle on vanhan hajoaminen. Kaikkea vähän rikkinäistä ei kuitenkaan ole pakko heittää pois, vaan sen voi myös pyrkiä korjaamaan. Hyvälaatuiset vaatteet on mahdollista korjata joko itse tai korjaamossa ja puhelimiinkin on nykyään mahdollista esimerkiksi vaihtaa akkuja tai muita varaosia niiden eliniän pidentämiseksi. Tämä ei tietenkään ole aivan jokaisessa tapauksessa mahdollista ja valitettavan usein korjaaminen voi olla kalliimpaa kuin uuden hankkiminen. Tämä osoittaa hyvin, että tavaroiden lyhyt käyttöikä on myös rakenteellinen ongelma, eikä aina yksilöiden ratkaistavissa.