Hopen puheenvuoro

"Kun naisille annetaan mahdollisuus tulla kuulluiksi, he voivat tuoda esiin mielipiteensä asioissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä."

"Kun naisille annetaan mahdollisuus tulla kuulluiksi, he voivat tuoda esiin mielipiteensä asioissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä."

Nimeni on Hope Nwosu. Synnyin pienessä kylässä Enugussa, Kaakkois-Nigeriassa, kahdeksantena äitini yhdeksästä lapsesta. Yläaste- ja lukioaikana asuin Nigerian pääkaupungissa Abujassa veljeni luona ja sen jälkeen opiskelin Nigerian yliopistossa englannin kieltä ja kirjallisuutta. Pian valmistuttuani muutin pois Nigeriasta.

Nigeriassa naisen kokemuksiin vaikuttaa se, millä alueella hän elää ja mihin etniseen ryhmään kuuluu. Muistan sukulaisteni usein muistuttaneen minua siitä, että olen tyttö. Erityisesti näin tapahtui silloin, kun perheessä tehtiin tärkeitä päätöksiä. Minulle oli selvää, että poikia pidettiin tyttöjä parempina. Huomasin, kuinka naiset joutuivat aviomiestensä perheissä kaltoin kohdelluiksi, jos eivät olleet synnyttäneet poikalasta.

Elämäni Suomessa on ollut todella haastavaa. Huolehtiminen yksin kahdesta pienestä tyttärestäni on tuntunut lähes ylivoimaiselta. Kohtaamistani vaikeuksista huolimatta olen selvinnyt. Yhteisömme suomalaisten tuki on ollut tärkeää.

Ikävöin Nigeriasta tuoreita hedelmiä ja aurinkoa. Olen kuitenkin onnellinen, että saan asua Suomessa, jossa naisten oikeudet toteutuvat lähes yhtä hyvin kuin miesten. Olen kiitollinen, että minun ei tarvitse pelätä sieppauksia, aseellisia ryöstöjä tai sukulaisten uhkailuja.

Olen myös oppinut Suomessa monia hyviä asioita, jotka ovat vaikuttaneet elämäntapaani. Sovellan oppimaani myös kasvattaessani tyttäriäni.

Oma isäni oli todella ankara, ja joka kerta kun me lapset kuulimme hänen moottoripyöränsä äänen lähestyvän, menimme piiloon. Kotini oli kristitty, mutta tein myös tietoisen päätöksen säilyttää muistissani kirkossa kuulleeni hengelliset laulut ja Raamatun kertomukset. Olen kantanut mukanani noita kaukaisia muistoja tähän päivään asti, ja ne ovat läsnä arjessani myös täällä Suomessa.

Kristillisen uskoni avulla olen selviytynyt kohtaamistani vaikeuksista. Rukous ja Raamatun lukeminen ovat olleet tärkeimmät rohkaisun lähteeni vaikeina aikoina.

Meidän kaikkien pitäisi edistää tyttöjen ja naisten oikeuksia, koska kaikille kuuluvat samat oikeudet sukupuolesta riippumatta. Lisäksi naisten ja lasten oikeuksien edistäminen on keino taata tasa-arvoinen ja reilu kohtelu myös miehille.

On tärkeää, että naiset tulevat kuulluiksi omalla äänellään, koska jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus ilmaista ajatuksiaan. Kun naisille annetaan mahdollisuus tulla kuulluiksi, he voivat tuoda esiin mielipiteensä asioissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.

Erityisesti Nigeriassa ja muissa kehittyvissä maissa on tärkeintä edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ketään ei saisi syrjiä sukupuolensa vuoksi. Nigerialaisilla tytöillä tulisi olla samat mahdollisuudet koulutukseen kuin veljillään.

Suomessa toivoisin näkeväni yhä useamman maahanmuuttajanaisen aktivoituvan yhteiskunnassa. Maahanmuuttajanaisia tulisi rohkaista hankkimaan uutta osaamista niiden taitojen lisäksi, jotka he tuovat mukanaan kotimaastaan. Siten he pääsisivät paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Haaveilen siitä, että jokainen syntyvä tyttö nähtäisiin yhtä arvokkaana kuin poika. Toivon, että tulevaisuudessa naisilla ja tytöillä on tasa-arvoiset valinnan mahdollisuudet, eikä ketään syrjitä sukupuolensa perusteella.

Kuva: Aino Väänänen