Ihmiskauppaa vastaan, ihmisarvon puolesta

Ihmiskaupan puolesta

Ihmiskaupan puolesta

IHMISKAUPPAA VASTAAN, IHMISARVON PUOLESTA

Yllä oleva otsikko löytyy Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastaisen työn esitteestä. Tämä työ on nostettu tärkeään asemaan 133 maassa, joissa Pelastusarmeija toimii. Ekumeenisen vastuuviikon aiheena tänä vuonna on kohtuullisuus. Sama teema kulkee vahvasti mukana Pelastusarmeijan nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan vastaisessa työssä ympäri maailmaa. Kun toisilla on kasapäin ja toisilla ei mitään – tämä luo olosuhteita, joissa ihminen joutuu haavoittuvaan asemaan ja alttiiksi monenlaiselle hyväksikäytölle.

Pelastusarmeija perustajalla, kenraali William Boothilla, oli voimakas sosiaalinen omatunto. Häntä puhututti Lontoossa tehdastyöläisten pitkät työpäivät, naisten saama mitätön korvaus työstään sekä monien perheitten köyhät ja epäpuhtaat elinolosuhteet. Nämä Boothin havainnot 1800-luvulla  ovat johtaneet tämän päivän Pelastusarmeijan vahvaan visioon toimia riistoa vastaan, hyväksikäytettyjen auttamiseksi Jeesuksen opetusten ja esimerkin innoittamana. Orjuuden ja ihmiskaupan vastainen työ alkoi Pelastusarmeijan perustamisen ensi metreillä. Jo liikkeen alkuajoista lähtien Sanan julistamisen rinnalla on kulkenut sosiaalinen työ. Tämä työn vaikutuksesta moni heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleva henkilö, vahvasti naiset ja lapset huomioiden, on saanut apua Pelastusarmeijasta.

Suomen Pelastusarmeijassa juhlitaan tänä vuonna teemalla Naistyö 100 -vuotta.  Juhlavuoden alkajaisiksi järjestimme maaliskuussa Kansainvälisenä naistenpäivänä webinaarin otsikolla Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella ihmiskauppaa vastaan. Webinaarissa tuotiin esille, miten naisten ja lasten asema on edelleen äärettömän heikko monissa maissa; naisten palkkataso on alhainen, lapset joutuvat tekemään raskasta työtä, tytöt naitetaan hyvin nuorina, koulutusmahdollisuudet ovat olemattomat ja naisten sekä lasten oikeus päättää asioistaan on rajallinen. Useampi webinaarin kuuntelija kertoi jälkikäteen silmänsä avautuneen maailman tilanteelle! Monien suomalaisten tietämättömyys heikossa asemassa olevien ihmisten vaarasta joutua ihmiskaupan uhriksi vahvisti käsitystä, mitä tietoutta ihmisille tulee jakaa. Tästä ponnahti liikkeelle ihmiskaupan vastaisen työn koulutustilaisuudet, joita järjestetään vuoden aikana ympäri Suomea Pelastusarmeijan osastoissa. Koulutukset ovat kaikille avoimia ja osallistujien joukossa on Pelastusarmeijan toimijoiden lisäksi ollut eri yhdistysten jäseniä ja kunnan työntekijöitä. Koulutuksiin osallistuneet ovat hämmentyneet huomatessaan, miten paljon meillä Suomessa esiintyy ihmiskaupaksi luokiteltavaa toimintaa. Miellämme ihmiskaupan tapahtuvan vain rajojemme ulkopuolella. Kuitenkin ihmiskaupan uhri on voinut olla sinun tai minun naapurini, työpaikkani siivooja, minulle herkullista ruokaa ravintolassa tarjoillut tai vihannekseni poiminut henkilö. Koulutusten vahva viesti onkin, että me kaikki osallistuisimme ihmiskaupan vastaiseen työhön olemalla valveilla, havainnoimalla ympäristöämme ja hakemalla apua ja tukea mahdolliselle uhrille.

Käymme pitämässä koulutuksia myös eri oppilaitoksissa ja työpaikkojen henkilökunnille. Pelastusarmeijan lasten leireillä ja nuortenilloissa keskusteluilla turvataidoista ja some-kanavien turvallisesta käytöstä pyrimme ennaltaehkäisemään tulevan sukupolven joutumista ihmiskaupan uhriksi.  

”Pelastusarmeija ei pysty tähän yksin. Siksi haluamme tehdä yhteistyötä, verkostoitua ja luoda käytänteitä, jotka vähentävät ihmiskauppaa ja sen kysyntää. Varmistamme, että toimintamme pohjautuu näyttöön perustuville käytänteille ja tukee tutkimusta”. Pelastusarmeijan esitteen teksti viestittää vahvaa tarvetta verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälisesti verkosto koostuu kansallisista yhdyshenkilöistä, jotka mm. koordinoivat aiheeseen liittyviä viestejä, jakavat käytännön materiaalia toisilleen, levittävät tietoonsa tulleita ajankohtaisia aiheita ja järjestävät yhteisiä koulutuksia. Ukrainan sodan puhjettua helmikuussa 2022 osallistuivat Pelastusarmeijan työntekijät ja vapaaehtoiset naapurimaissa Ukrainan pakolaisten auttamiseen maiden rajalla. Nopeaan tahtiin valmistettiin esitteitä, joissa annettiin ohjeita miten suojata itseä ja muita ihmiskaupalta sekä tietoa auttavista tahoista yhteystietoineen, jaettavaksi Ukrainasta poistuville. Esitteitä käännettiin useammalle kielelle ja myös me Suomessa kykenimme näin nopeaan tahtiin olemaan valveutuneita ja saamaan materiaalia jaettavaksi. Verkkoyhteyksien avulla järjestetyt kokoukset mahdollistivat täsmällisten tietojen saamisen kohdealueelta. Jos yksikin nainen/äiti lapsineen on välttynyt kaoottisessa tilanteessa joutumasta esitteen ohjeita luettuaan tai kohdattuaan vapaaehtoisen tarjoamassa ruokaa ja juomaa ihmiskaupan uhriksi, voimme olla kiitollisia. Meidän on tärkeää verkostoitua niin sisäisesti kuin muiden toimijoiden kanssa. Tällöin olemme yhdessä vahvoja!  Vaikka tietotekniikan kehittyminen on luonut otollisen pohjan hyväksikäyttäjille, on se helpottanut myös kansainvälistä yhteistyötä auttavien tahojen kanssa.

Verkostoituminen kotimaassa on koettu myös tärkeäksi. Kuuluminen IKV-verkostoon (ihmiskaupan vastainen verkosto) ja tekemällä yhteistyötä mm. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa Pelastusarmeija haluaa antaa oman panoksensa ihmiskaupan vastustamistyössä, sen tunnistamiseksi sekä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.

Pelastusarmeijan Suomen ja Viron territorion omana avustuskohteena on Mbagala-tyttökodin tukeminen Tansaniassa Auttava käsi-projektin muodossa. Tyttökodin avun piirissä ovat katulapset sekä ihmiskaupan uhriksi joutuneet tytöt. Meillä kaikilla on oma tehtävämme, joista jokainen on yhtä arvokas!

Kaiken tämän työn esikuvana näemme Jeesuksen; hänen elämänsä, toimintansa ja opetuksensa. Haluamme olla ääni maailman köyhien ja sorrettujen ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajamiseksi. Tätä koordinoi Pelastusarmeijan Kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toimikunta. Euroopan alueella on järjestetty vuosien varrella useita kampanjoita, jotta ihmiset tulisivat tietoiseksi ja osaisivat tunnistaa ihmiskaupan. Yksi herättävimpiä videoita löytyy youtuben kanavalta nimellä SoYouThinkYouWillDance. Näiden kampanjoiden avulla on kyetty vaikuttamaan myös joidenkin maiden lainsäädäntöön!

”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?” Miika 6:8

 

Sari Vanha-Perttula
Kansallinen yhteyshenkilö, Nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan vastainen työ