Människorättskämpar

           

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 20-27.10.2019. Temat är Människorättskämpar.

Under Ansvarsveckan firas också 24.10 FN-dagen och Ekumeniska böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar. 

Ansvarsveckan 2019-2020 lyfter upp vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att främja människorättsfrågor. Ansvarsveckan ger röst åt människorättskämpar som i sina egna sammanhang vill verka för förändring. Människorättskämpar är fortfarande i nyckelställning för utvecklandet av demokrati och ett fungerande medborgarsamhälle.

Finland är en rättsstat där demokrati och mänskliga rättigheter respekteras. Detta är ett resultat av en lång tradition och hårt arbete där såväl politiker och jurister som mänskorättskämpar spelat en viktig roll. Historiskt och internationellt har mänskorättskämpar som Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. och många andra bidragit till sitt samhälles utveckling och medborgerliga rättigheter.

Idag är de mänskliga rättigheterna hotade på många håll i världen. Människor trakasseras och förföljs i många länder på grund av sin tro, religion, kön, politiska åsikter, sexuell läggning. Samtidigt finns det i samma länder människorättskämpar med risk för liv och trygghet arbetar för de utsattas och marginaliserades synlighet och rättigheter.

På våra webbsidor hittar du mera material på temat människorättskämpar. Du kan också bekanta dig med samtida människorättskämpar på våra webbsidor och följande länkar:  https://www.levandehistoria.se/klassrummet/manniskorattskampar/anger-pristagare

Berättelser
Tema

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Ordna ett evenemang!

tilaisuus

Vill du jobba för kvinnors och flickors rättigheter? Det är enkelt att ordna evenemang under Ansvarsveckan!

Hitta ditt evenemang

Etsi tapahtuma

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

aineisto

Läs mera om varför det är viktigt att främja flickors och kvinnors delaktighet.

Påverka

vaikuta

Du har möjlighet att ge röst åt världens kvinnor och flickor.

President Tarja Halonen

Kvinnors arbete kan och bör sporras även av församlingarna

I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomiska statistik och kvinnorna är ofta utan juridiskt skydd. En viktig fråga är om kvinnor fritt kan välja vilket arbete de vill ha och är lämpade för, och om de är jämställda med männen i sitt arbete.

 

Läs mer
Bild: Albin Hiller/WCC

Från marginalisering till delaktighet – kvinnors röst och kyrkorna

Kvinnors röst måste stärkas.

Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet uppmanar kyrkorna att riva strukturer som bidrar till ojämlikhet.

Läs mer