Påverka

#ThursdaysInBlack

Ansvarsveckans påverkanskampanj hålls i oktober. Följ oss på facebook @Ansvarsveckan och på finska @Vastuuviikko.