Unelmana monimuotoinen ja oikeudenmukainen Pakistan

"Minua motivoi olla henkilö, joka astuu esiin seistäkseen uskonsa tähden vainottujen rinnalla - näyttääkseen heille, ettei heitä ole jätetty yksin."

"Minua motivoi olla henkilö, joka astuu esiin seistäkseen uskonsa tähden vainottujen rinnalla - näyttääkseen heille, ettei heitä ole jätetty yksin."

Minun nimeni on Sajid Christopher, olen ihmisoikeuspuolustaja ja kristitty. Puolustan vainottujen kristittyjen ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia Pakistanissa. Teen työtä edistääkseni uskonnon- tai vakaumuksenvapautta, uskontoryhmien välisiä keskusteluja, uskontodialogia ja yhteiskuntarauhaa.

Pakistanissa on n. 217 miljoonaa asukasta. Maan valtionuskonto on islam: väestöstä 96 % on muslimeja, kristittyjä on 1,6 % (n. 3,5 - 4 miljoonaa henkilöä), jonka lisäksi maassa on mm. hindu-, ahmadiyya- ja muita uskonnollisia ja vakaumuksellisia vähemmistöjä.

Toimin Human Friends Organization, eli HFO (Ihmisystävät) -nimisen järjestön toiminnanjohtajana ja National Minority Rights Network (Kansallinen vähemmistöjen oikeudet) -verkoston kokoajana. HFO tukee kristittyjä ja uskonnollisia vähemmistöjä, joiden oikeuksia on poljettu. Tavoitteenamme on edistää yhtäläisten oikeuksien toteutuminen kaikille pakistanilaisille.
Tästä linkistä näet videon työstäni.

Minulla on kutsumus auttaa vainottuja, koska Raamatussa sanotaan: ” Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.” (Matt. 5: 10) Seison vainottujen rinnalla tehden töitä heidän tasa-arvoisten oikeuksiensa toteutumiseksi. Riskeeraan oman elämäni auttaakseni heitä, jotka ovat joutuneet jumalanpilkkalain nojalla vangituiksi, ja heitä, joita vainotaan heidän uskonsa tai vakaumuksensa tähden.

Kristittyjä vastaan tehdyt terrori-iskut järkyttävät

HFO sijaitsee Youhanabadissa Lahoren alueella, jossa asuu 150 000 kristittyä. Vuonna 2015, maaliskuun 15. päivä, terroristit iskivät pommein Youhanabadissa kahteen kirkkoon, protestanttiseen Kristuskirkkoon ja Pyhän Johanneksen katoliseen kirkkoon. Kristuskirkossa oli tuolloin 1500 ihmistä rukoilemassa ja Pyhän Johanneksen kirkon messussa oli yli 3000 osallistujaa.

Pyhän Johanneksen kirkossa syntyi iskun johdosta paniikki. Pastori Francis Gulzar lähetti ihmisiä ulos kirkon eri ovista heitä tyynnyttääkseen. Hyökkäyksessä sai surmansa 22 henkilöä, 80 loukkaantui, osa vammautui pysyvästi. Olin syvästi järkyttynyt iskuista kotikaupunkini kirkkoihin. Iskusta huolimatta isä Gulzar jatkaa seurakunnan palvelemista.

Seuraavana vuonna pääsiäispäivänä kristityt olivat juhlimassa pääsiäistä puistossa, jossa räjäytettiin pommi. Kaikkialla näkyi verta, kuolleita, loukkaantuneita ja ruumiin osia. Se oli shokeeraavaa. Iskussa kuoli 79 henkilöä, joista 29 oli lapsia.

Iskujen jälkeen joukko vihaisia kristittyjä nuoria järjesti mielenosoituksen. Ikävä kyllä, ensimmäistä kertaa historiassa vihaiset nuoret kohtelivat kahta terroristin läheiseksi epäiltyä väkivaltaisesti. Nuorten toiminta kirvoitti valtaväestössä kristittyihin kohdistuvaa vihaa, propagandaa, väkivaltaa, pidätyksiä ja kiduttamista. HFO tuomitsee kaiken väkivallan, eikä tue väkivaltaisia mielenosoituksia. Iskujen ja niiden jälkeisten tapahtumien seurauksena monet kristityt ovat traumatisoituneita ja menettäneet työpaikkojaan.

On ilo nähdä vainojen uhrien tulevan autetuiksi

Arvelen iskujen johtuneen uskonnollisten vähemmistöjen tilan kutistumisesta. Ääriliikkeet, ekstremismi ja radikalismi kasvavat voimakkaasti. Yleisesti ottaen kristittyjä pidetään Pakistanissa alemman luokan kansalaisina, jotka tekevät likaiset työt, ovat köyhiä ja haavoittuvaisia. Heitä ei nähdä tasa-arvoisina, vaan heitä kohdellaan toisen- tai kolmannenluokan kansalaisina. Kristittyihin kohdistuu paljon ennakkoluuloja ja syrjintää.

Rakastan ihmisiä Youhanabadissa. Teimme HFO:ssa töitä päivin ja öin auttaaksemme iskujen uhreja. Tuhannet perheet ovat saaneet HFO:lta apua iskujen jälkeen tai koettuaan muuta häirintää. Monet ovat saaneet apua aloittaakseen uuden elinkeinon entisen menetettyään. Heille on esimerkiksi annettu riksa-autotakseja, joilla he ansaitsevat elannon perheilleen ja samalla kuntoutuvat takaisin normaaliin elämään. Saan iloa nähdessäni vainojen uhrien tulevan autetuiksi.

Turvatoimet auttavat

Kirkoissa on vapaaehtoisia kristittyjen turvallisuusjoukkoja. Turvajoukkojen jäsenistä osa sai vaikeita palovammoja ja luoteja kehoonsa puolustaessaan kristittyjä kirkkoihin kohdistuneissa iskuissa. Turvajoukot eivät päästäneet itsemurhapommittajia pääkirkkoihin iskujen aikana, mutta niin tehdessään viisitoista heistä menetti henkensä. Henkensä uhraamalla he pelastivat tuhansia kristittyjä, jotka olivat kirkoissa rukoilemassa. Tästä huolimatta eloon jääneet turvallisuusjoukkoihin kuuluvat ovat halunneet jatkaa kirkkojen ja maansa rauhan puolustamista. Jotkut heistä ovat valmiita kuolemaan uskonsa tähden.

Jumalanpalvelusten aikaan lähialueen kaupat pidetään nykyisin suljettuina, koska iskun tehneet istuivat lähikaupoissa odottamassa tilaisuuttaan. Moottoripyörillä ja autoilla ajo kirkon läheisyyteen palveluksen aikana on kielletty. Kaikki joutuvat turvatarkastukseen ennen kirkon ovelle pääsyä. Kirkon ympäristöä vartioivat aseistetut paikallispoliisit ja vapaaehtoiset turvallisuusjoukot uusien terrori-iskujen välttämiseksi.

Usko vahvistuu ja vahvistaa

Iskujen jälkeen monien usko on vahvistunut. Kristityt alueella kertovat, etteivät he pelkää. Isä Gulzar sanookin, että ”meidän tehtävämme on tuoda Kristuksen rauha kaikille. Meidän täytyy jakaa ilo, jota koemme. Koska paavi Johannes Paavalin sanoja lainaten meillä on vain tämä planeetta, meidän täytyy elää yhdessä. Meidän täytyy levittää ilon ja rauhan sanomaa kaikille. Missä ikinä ihmiset kärsivät, meidän täytyy auttaa heitä.” Vainoaminen ei ole heikentänyt kristittyjen uskoa, päinvastoin, kristittyjen usko on vain vahvistunut, eivätkä he pelkää vainoja. He rakastavat yhä enemmän Jeesusta ja heidän kristillistä uskoaan.

Uskoni on suurin innoittajani. Uskoni takia saan inspiraatiota, rohkeutta ja viisautta, jota tarvitsen ihmisten pelastamiseksi. Näen ihmisiä, jotka ovat ongelmissa, avuttomia, eikä heillä ole ketään, joka seisoisi heidän kanssaan. Minua motivoi olla henkilö, joka astuu esiin seistäkseen vainottujen rinnalla - näyttääkseen heille, ettei heitä ole jätetty yksin.

Jumalanpilkasta syytetyt

Työni keskeinen osa on auttaa jumalanpilkkasyytöksen tai -tuomion saaneita. Pakistanissa on voimassa jumalanpilkkalaki, jota käytetään väärin kristittyjä vastaan. Paljon kristittyjä istuu vankiloissa, vaikka he eivät ole tehneet mitään väärää. He eivät ole syyllistyneet jumalanpilkkaan. Jumalanpilkkasyytös koituu monen tragediaksi: heidän elämänsä on pilalla ja heidän perheensä joutuvat pakenemaan toiselle alueelle.

Kaikkien tunnetuin jumalanpilkasta syytetty ja HFO:n avun kohteena ollut henkilö on Asia Bibi, joka tuomittiin jumalanpilkkasyytöksen nojalla kuolemaan vuonna 2010. Väkijoukko hyökkäsi Asian Bibin kimppuun, he pahoinpitelivät ja kiduttivat häntä ja repivät hänen vaatteensa. Hänen perheensä joutui kohtaamansa uhan takia elämään piilossa saaden tavata vankilassa istuvaa Asia Bibiä vain puolen tunnin ajan kerran kuussa. Asia Bibin tukijoita uhkailtiin antaen ymmärtää, että jos Asia Bibi saisi vapauttavan tuomion, hänet tapettaisiin. Sama koskee myös muita jumalanpilkkasyytöksen tai -tuomion saaneita. Vapauduttuaan he joutuvat elämään täysin piilossa, jolloin he eivät voi mennä edes töihin ja heidän elämänsä on käytännössä pilalla.

Äärimuslimien uhkailun takia Asia Bibin oikeuskäsittelyä korkeimmassa tuomioistuimessa vain siirrettiin ja siirrettiin. Kaikesta huolimatta hänen kristityt läheisensä rukoilivat hänen puolestaan uskoen Jumalan voimaan. Vaikka Asia Bibia kehotettiin usein vankilassa kääntymään islamiin syytteiden kumoamiseksi, hän piti tiukasti kiinni kristinuskostaan sanoen elävänsä ja kuolevansa Jeesukselle.

Rukouksiimme vastataan, olen kokenut sen kaikkein vaikeimpina aikoina. Asia Bibista tuli vainottujen ikoni maailmassa. Kukaan ei uskonut, että hänet tultaisiin vapauttamaan syytteistä ja vankeudesta. Tiedän ja voin todistaa, että hänen puolestaan rukoiltiin ympäri maailmaa. Rukouksiin vastattiin ja ihme tapahtui. Asia Bibi pääsi turvaan Kanadaan vuoden 2019 keväällä, jonne hänen perheensä oli päässyt jo aiemmin. Hän asuu nyt perheineen onnellisesti turvassa. 

Miten uskonnon- tai vakaumuksenvapautta edistetään Pakistanissa?

HFO tekee vaikuttamistyötä Pakistanissa. Vaikuttamistyöllä pyritään vaikuttamaan sekä viranomaisiin uskonnonvapausloukkausten loppumiseksi, että lainsäätäjiin uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi. Kansainvälisellä tasolla teemme vaikuttamistyötä kertoaksemme Pakistanin uskonnonvapaustilanteesta ja vaikuttaaksemme siihen. Järjestämme  esimerkiksi rauhanomaisia mielenosoituksia, laadimme raportteja medialla ja kansainvälisille järjestöille. Tavoitteena on, että uskonnolliset vähemmistöt saisivat harjoittaa uskontoaan vapaasti.

Tarjoamme laillista apua jumalanpilkkasyytteen saaneille uhreille, pakkokäännytetyille ja uskonnollisesta syrjinnästä kärsiville. Järjestämme majoitusta, neuvontaa ja kuntoutusta uskontoperäisten ihmisoikeusloukkausten uhreille.

Tiedotus- ja kasvatushankkeiden avulla lisäämme pakistanilaisten tietoisuutta uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta ihmisoikeutena. Järjestämme uskontodialogia rauhanomaisen yhteiselon saavuttamiseksi. Stefanus Alliance International* Norjassa on HFOn tukija ja kumppani.

Työn vaaroja

Moni, joka on yrittänyt muuttaa Pakistanin jumalanpilkkalakia, on murhattu. Myös minä ja muut työntekijämme olemme saaneet uhkauksia. Vaikka teemme voitavamme turvallisuutemme takaamiseksi, tekemämme työ on silti vaarallista. En kuitenkaan pelkää uhkauksia, koska ihmisoikeuspuolustajana toteutan kutsumustani. Olen valmis uhraamaan kaiken edistääkseni ihmisoikeuksia.

Työni suurin haaste koskee ääriliikkeitä ja terrorismia. Tilanne Pakistanissa on hyvin haastava ja vaarallinen, koska terrorismi on nousussa ja terroristit aktiivisia. Vähemmistöjen, erityisesti kristittyjen, vainot ovat lisääntyneet. Se tekee työni vaaralliseksi.

Onnistumiset tuovat toivoa

Olemme nähneet monia onnistumisia työssämme, yksi niistä on Asia Bibin vapauttaminen. Toinen onnistumiskertomus on jumalanpilkasta syytetyn ja kuolemantuomion saaneen Anjum Naz Sandhun syytteistä vapauttaminen ja vapaaksi päästäminen. Saimme myös todistaa alaikäisen kristityn tytön, Jameela Bibin, pelastamisen ja toipumisen pakkokäännytyksestä ja pakkoavioliitosta.

Työmme kautta 31 kristittyä perhettä on saanut toipua kirkkoihin tehdyistä iskuista. Heitä on autettu uuden elämän ja toimeentulon pariin. Pääsiäispäivänä puistoon tehdyn iskun jälkeen autoimme 30 perhettä uuden elämän alkuun. Olemme auttaneet 13 jumalanpilkasta syytettyä uhria ja heidän perheitään pienten elinkeinojen ja yritysprojektien muodossa. Olemme onnistuneet muodostamaan kestävän verkoston (Kansallisen vähemmistöjen oikeuksien verkosto, National Minority Rights Network) pakistanilaisista ihmisoikeuspuolustajista, jotka ovat motivoituneita edistämään uskonnon- tai vakaumuksenvapautta.

Unelmana oikeudenmukainen Pakistan

Unelmanani on pluralistinen, oikeudenmukainen ja rauhanomainen Pakistan. Siihen tähtään kaikin tavoin työssäni. Rakastan maatani. Jokaisella tulisi olla samat oikeudet ja oikeus uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen. Ihmisten ajattelumaailman muuttaminen on hidasta työtä, joka vaatii sitkeää kamppailua ja aikaa toteutuakseen.

Rukoilkaa vainottujen kristittyjen puolesta - niin vainottujen kristittyjen puolesta Pakistanissa kuin kaikkialla maailmassa. Osallistukaa kirjeenkirjoittamiskampanjoihin ja seisokaa yhdessä vainottujen puolesta.

 

Kuva: Stefanus Alliance International

*Stefanus Alliance International on eri järjestö kuin Suomessakin toimiva Marttyyrien Ääni.