Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuuskirja

Vastuullisuuskirja

Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Tähän kysymykseen keskittyy lokakuussa 2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston verkkojulkaisu Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin. Julkaisun alustukset, pohdintakysymykset, raamatuntekstit ja rukoukset haastavat seurakuntia tutustumaan YK:n  kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antavat työkaluja kristityn omaan pohdintaa kestävän tulevaisuuden kysymysten äärellä. Julkaisu sopii ohjaajien työn tueksi, sitä voi käyttää ryhmätyöskentelyssä tai yksilötyöskentelyssä kirkoissa, kodeissa ja kouluissa.
Julkaisu on osa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ihmisoikeuskampanjaa Ekumeenista vastuuviikkoa ja se on suomennos Norjan kristillisen neuvoston tuottamasta materiaalista  The Sustainability Book - A Christian faith perspective on the Sustainable Development Goals.

Julkaisun löydät Vastuuviikon toiminnallisista materiaaleista sekä SEN:n kotisivuilta