Virikeaineisto

Kuva: M W / Pixabay

Toiminnallinen aineisto

Toiminnallinen aineisto on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet Vastuuviikon tilaisuutta, oli se sitten kirkkokahvit, seurakunnan piiri tai ryhmä, nuorten ilta tai koulun aamunavaus. Aineistossa on toimintavinkit ohjeineen ja materiaaleineen.

Someaineisto

Täältä löydät Vastuuviikolle tuotettua somemateriaalia omiin kanaviin jaettavaksi. Sisällön tuottamisesta vastaa SEN:in nuorisojaosto. Linkki johtaa SEN:n Google Drive kansioon, jonka kautta nämä isot tiedostot voi helposti ladata omalle koneelle.

 

Vastuullisuuskirja

Vastuullisuuskirja on nyt täällä! Vastuullisuuskirja (alk. The Sustainability Book) on Norjan Kristillisen Neuvoston julkaisema aineisto, joka käsittelee kestävän tulevaisuuden seitsemäätoista tavoitetta kristillisestä näkökulmasta. Jokaisen tavoitteen kohdalla on lyhyt esittely teemasta, raamatullinen pohdinta sekä toiminnalliset kysymykset ja rukous.  Tätä aineistoa on helppo käyttää eri tilaisuuksien valmistelussa ja niitten aikana. Vastuullisuuskirjaa voi käyttää hengellisiä tilaisuuksia valmistellessa, esim. saarna-aineistona, hartausaineistona, raamattutunneilla, nuorisotilaisuuksissa, jne. Vastuullisuuskirjaa voidaan käyttää myös kouluissa ja muissa tunnustuksettomissa tilaisuuksissa.

Lataa verkkojulkaisu.

Lataa tulostettava versio.

 

Erätaukokeskusteluja

Vastuuviikolle on laadittu kaksi kestävän tulevaisuuden tematiikkaa käsittelevää Erätaukokeskustelua. Keskustelut soveltuvat yläkouluikäisistä ylöspäin. Erätaukokeskustelujen teemat ovat pikamuoti ja vesi. Keskustelut ovat Vastuuviikolle laatineet Anna-Maija “Maikki” Viljanen-Pihkala.

Erätaukokeskustelu pikamuodista (seurakunnat)
Erätaukokeskustelu pikamuodista (koulut)

Erätaukokeskustelu vedestä (seurakunnat)
Erätaukokeskustelu vedestä (koulut)

 

Tulevaisuus NYT – info- ja esittelymateriaali

Tulevaisuus NYT materiaalissa esitellään neljä kestävän kehityksen osa-aluetta tieteellisen sekä kristillisen vakaumuksen pohjalta. Materiaaliin kuuluu ladattava PowerPoint-esitys, PP esityksen pdf-sivut sekä selite sivujen käyttäjälle. 

Tulevaisuus NYT PowerPoint (ladattava)
Tulevaisuus NYT diat
Tulevaisuus NYT diojen selite

Tulevaisuus NYT materiaalin on Vastuuviikolle tuottanut TT Sanna Urvas, FT Emilia A. Koivisto, pastori Jari Päärni Malmin Saalem seurakunnasta sekä Helena Päärni Helsingin seurakuntayhtymästä. 

 

Bibliodraamamateriaalia

Sini Rantakari on Bibliodraamayhdistys ry:n ja Herättäjä Yhdistys ry:n puolesta laatinut seuraavan bibliodraama alustuksen Vastuuviikolle. Teemana on vastuullinen kuluttaminen.

 

Vastuuviikon videot

Ekumeenisella vastuuviikolla on oma Youtube-kanava, jossa on digitarinoita ihmisoikeuspuolustajista ja videokalenteri YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa. Videokalenterissa käydään ihmisoikeuksien julistuksen kaikki 30 artiklaa läpi. Muutaman minuutin pituisia videoita on helppo katsoa erilaisissa tilaisuuksissa, oppitunneilla ja ryhmissä.

 

Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri

Kestävän kehityksen kysymyksiä on luontevaa nostaa esiin seurakunnissa ja kouluissa esimerkiksi kansainvälisinä vuosipäivinä, -viikkoina tai kuukausina. Tällaisia on olemassa yllättävän paljon erilaisille aiheille. Tälle sivulle on koottu lista joistakin tällaisista päivistä, joita kutsumme tässä juhlapäiviksi.

Kuva: M W / Pixabay