Järjestä tilaisuus

Vastuuviikolla tilaisuuksia järjestävät erityisesti seurakunnat ja koulut. Mikään ei kuitenkaan estä kokoamasta yhteen esimerkiksi työporukkaa tai yhdistystä tärkeän asian äärelle. Järjestä Vastuuviikon tilaisuus omalla paikkakunnallasi ja ilmoita se Vastuuviikon tapahtumakarttaan.

Voitte kutsua tilaisuuteen puhujaksi Vastuuviikon lähettilään. Lähettiläsverkostossa on mukana maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka pitävät naisten oikeuksia tärkeinä ja tuovat omalla esimerkillään esiin, miten tärkeää on saada mahdollisuus puhua omalla äänellä. Vuonna 2017 lähettiläitä on pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kristiinankaupungissa, Kuopiossa ja Tampereella. Heitä voi kutsua puhumaan ottamalla yhteyttä Vastuuviikon koordinaattoriin: katariina.vaisanen(at)ekumenia.fi. Tutustu lähettiläiden puheenvuoroihin.

Jos paikkakunnallanne ei ole Vastuuviikon lähettilästä, etsikää omista verkostoistanne nainen, jota haluatte rohkaista puhumaan omalla äänellään. Pyytäkää häntä kertomaan elämästään tyttönä ja naisena synnyinmaassaan ja Suomessa. Pohtikaa yhdessä, minkälaisia haasteita naiset ja tytöt kohtaavat eri puolilla maailmaa sukupuolensa vuoksi ja mitä voitte tehdä yhdessä tasa-arvon edistämiseksi.