Koulutus on kohtuullisen elämän avain

Arathi

Arathi

Etäkoulupaketti

Etäkoulupaketti

Nepalissa Ramgopalpurin kylässä kaikki kylän lapset on saatu koulunpenkille. Ilman koulutusta näiden lasten tulevaisuuden haaveet jäisivät toteutumatta. Nyt heillä on mahdollisuus opiskella, edetä elämässä ja saada ammatti, jolla voi elättää itsensä.

Paras keino saavuttaa kohtuullisen elämän edellytykset kaikille maailman ihmisille on edistää lasten ja nuorten pääsyä laadukkaaseen koulutukseen. Koulutukseen, jossa jokainen saa riittävät tiedot ja taidot toivon ja tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ramgopalpurin kylä on hyvä esimerkki uudesta toivosta, jonka kyläläiset ovat saaneet lasten koulutuksen myötä.

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu toimintaohjelma Agenda2030, jonka tavoitteena 4. on: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Kuitenkin UNICEFin tilaston mukaan joka viides lapsi maailmassa ei pääse kouluun. Suurin syy tähän on köyhyys. Covid 19-pandemian aikana jopa 1,5 miljardia lasta on ollut poissa koulusta, heistä 50 miljoonaa uhkaa pudota koulusta pysyvästi. Pandemian tuomien haasteiden takia työtä tavoitteen 4. saavuttamiseksi täytyy tehdä entistä tehokkaammin. Tähän työhön me kaikki voimme osaltamme osallistua. Mutta katsotaanpa ensin, mitä Nepalissa tapahtuu.

Minä pääsin kouluun!

Aiemmin Ramgopalpurin kylässä Nepalissa harva lapsi kävi koulua. Nyt kukaan ei jää enää kotiin. Miten maatyöläisten kylään nousi alueen paras koulu?

10-vuotias Arathi herää auringonnousun aikaan kotikylässään Etelä-Nepalissa. Arathi käy viidettä luokkaa. Hän haluaa lääkäriksi.
– Haluan antaa lääkkeitä ja rokotuksia ja hoitaa ihmisiä.

Arathin unelmat voivat toteutua, mutta monelle lapselle Etelä-Nepalissa koulu on vain kaukainen haave.

Omat säästöt peliin

Nepalin maaseudulla lapsilla harvoin on vapaa-aikaa. Arjen askareet jakaantuvat koko perheelle ja lapset osallistuvat kodin- ja eläintenhoitoon jo pienestä pitäen. Arathin kotikylä on köyhä. Perheiden keskitulo jää usein alle 100 euroon kuussa. Kodit ovat yksinkertaisia, eikä niissä ole sähköä. Arathin perheellä on kuitenkin hiukan viljelysmaata, ja he saavat vihannesten lisäksi riisiä koko vuodeksi omalta pelloltaan.

Nepalissa valtion koulut ovat kaikille ilmaisia, mutta niillä on huono maine. Luokat ovat isoja, eivätkä opettajat edes välttämättä saavu paikalle. Lisäksi koulupuku ja koulukirjat osoittautuvat usein liian kalliiksi perheille. Usein perheissä satsataan vain poikien koulunkäyntiin. Jos perheellä on varaa, poika laitetaan usein yksityiskouluun. Tyttöjen koulunkäyntiä ei pidetä yhtä tärkeänä ja heidän apuaan tarvitaan monesti pienempien sisarusten hoidossa.

Ramgopalpurin kyläkoulun rehtori, Kishun Dev Mahato, ei hyväksy tällaista asennetta. Hän perusti kyläänsä koulun vuonna 2010 ja päätti saada kaikki lapset, myös tytöt, opetuksen piiriin. Se vaati häneltä suuria ponnisteluja. Rehtori käytti aluksi opetusmateriaalin hankkimiseen omia säästöjään.
–Ihmiset pitivät minua hulluna, mutta halusin auttaa ja kehittää yhteisöämme.

Maaorjien lapset opintielle

Rehtori Kishun Dev kulki ovelta ovelle. Hän selitti vanhemmille, miksi lasten täytyisi päästä kouluun. Se ei ollut helppoa. Suurin osa lapsista tulee kastittomista musahar-heimoperheistä. Vanhemmat ovat lukutaidottomia ja he ovat eläneet sukupolvien ajan maaorjuudessa. Musaharit asuvat usein syrjässä palveluista ja työskentelevät toisten pelloilla.

Fida ryhtyi tukemaan koulua vuonna 2013 yhteistyössä nepalilaisen Relative Nepal -järjestön kanssa. Yhteistyössä Ramgopalpuriin on rakennettu tilavat koulurakennukset, koulutettu opettajia, tehty kylällä uutteraa valistustyötä, uusittu oppimateriaalia ja kehitetty opetusta. Kishun Dev Mahato iloitsee, sillä nyt koulua käy jo jokainen Ramgopalpurin lapsi! Ja mikä parasta, lapset viihtyvät koulussa ja oppivat. Se on huikea tulos musahar-yhteisössä, ja koulu onkin päässyt esille valtakunnallisiin uutisiin Intiaa myöten.

Kishun Dev tulee itsekin köyhästä perheestä. Siksi hänellä on vahva kutsumus varmistaa, että jokainen lapsi pysyy koulussa.
– Nepalissa on oppivelvollisuus – sitä ei vain valvota. Jos joku lapsi meinaa tippua koulusta, menen käymään hänen kotonaan ja puhun hänen vanhempiensa kanssa. Haluan olla esimerkkinä sille, että jokaisen kannattaa mennä kouluun.

Pandemian haasteet

Intian koronavariantin levittyä Nepaliin keväällä 2021 koronatapauksien määrä räjähti jälleen käsiin. Vaikka tilanne on tasaantunut kesän aikana, sairaaloiden kantokyky on vielä koetuksella.  Maassa on voimakkaita rajoituksia ja mm. koulut ovat jälleen kiinni. Fidan työalueiden kouluissa opiskelee yli 27 500 lasta, heidän oikeutensa oppimiseen on pahoin kärsinyt kriisin aikana.

Fidan Nepalin maakoordinaattori Vesa Mättö seuraa tilannetta:

– Viime vuonna koronatilanteen sulkiessa kouluja vastasimme oppimisen haasteeseen jakamalla yli 27 500 etäkoulupakettia kaikille työalueen peruskouluoppilaille. Nyt keväällä koulujen sulkeuduttua uudestaan olemme valmistaneet uuden etäkoulupaketin työalueidemme peruskouluoppilaille. Teemme kaikkemme, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus oppimiseen ja ettei heidän koulupolkunsa jäisi kesken. Fida on tehnyt vuosia työtä yhdessä paikallisten kumppanien ja viranomaisten kanssa, jotta oppivelvollisuusikäiset lapset ja nuoret saataisiin kouluun. Olisi katastrofi menettää nämä lapset pandemian seurauksena, Vesa Mättö kertoo. 

Saman aikaisesti koulujen ollessa suljettuna Fida on parantanut yhteistyökoulujen vesipisteitä ja vessoja, jotta lasten paluu kouluihin pandemiatilanteessa olisi mahdollisimman turvallinen. Koulujen oppimisympäristöä on myös kehitetty ja opettajien koulutukseen on panostettu. Tilanne on haastava mutta paikallisten järjestöjen, koulujen ja kuntien kanssa on tehty hartiavoimin töitä, että lasten ja nuorten koulupolku ei jäisi kesken.

Mitä me voimme edistää lasten ja nuorten pääsyä laadukkaaseen koulutukseen?

Kohtuullista ei ole vain saavuttaa kohtuullinen koulutus ja sen myötä riittävä elintaso. Meidän, joilla on jo paljon, on kohtuullista jakaa omastamme niille, joilta elämän edellytykset puuttuvat. Alla on muutamia toimintavinkkejä, joiden avulla voimme oppia ja jakaa kohtuullisuutta:

Teksti: tiedottaja Ninarose Maoz ja vaikuttamistyön asiantuntija Anna Hyvärinen, Fida

Lue lisää Fidan työstä heidän nettisivuiltaan.