Ekumeniska ansvarsveckan 2021-2022 Måttlighet

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2021-2022: Måttlighet

Temat för årets Ekumeniska ansvarsveckan är Måttlighet. Temat kopplas samman till FN:s Agenda 2030 där man på både individ- och samhällelig nivå strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar framtid. Ansvarsveckan firas 23-30.10.2022.

Att härska och råda är att ha ett ansvar. Det finns alltså ett förvaltarskap som är ålagd människan från tidernas begynnelse. Det är därför bara passande att kyrkor och kristna samfund stiger in i strävan att göra denna värld och samhällen en bra plats att bo på för alla skapta varelser. Många kyrkor och samfund har redan påbörjat denna goda strävan och nu vill vi också hjälpa andra kristna aktörer med sitt arbete. Ansvarsveckan har som huvuduppgift att skapa diskussion i kyrkor och kristna organisationer kring målsättningarna för en hållbar framtid. Vår huvudfråga är: vad kan vår kristna världsåskådning bidra med till diskussionen och till att uppnå målen?

Ansvarsveckan 2022 kommer att innehålla infopaket av olika slag, men vi uppmuntrar också till konkreta handlingar. Till Ekumeniska Rådets principer hör att det som kan göras tillsammans ska också verkställas tillsammans och därför uppmuntrar vi församlingar och organisationer att tillsammans ordna evenemang av olika slag under Ansvarsveckan; gudstjänster och bönestunder, hållbarhetsseminarier, konserter och andra konstinslag, diskussions- och infotillfällen, konkreta handlingar i form eller annan (såsom t.ex. städtalko i naturen), mm. Vi hoppas att speciellt att ungdomar och unga vuxna får komma till tals och involveras i både planering och verkställande av Ansvarsveckan på diverse orter och församlingar.

Välkommen med att fira Ansvarsveckan 2022!

Berättelser
Temat

Vastuuviikon videokalenteri

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Hitta ditt evenemang

Evenemang

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

Materiaalia

Här hittar du Ansvarsveckans material av diverse slag.

Hälsningar till Ansvarsveckan

Bild: Koolshooters / Pexels

Ta del av olika dignitärers hälsningar till Ekumeniska ansvarsveckan.

Nyheter

Nyheter

Nyheter i anslutning till Ansvarsveckan.

Hållbarhetsboken

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna som publicerades i oktober 2021. Publikationens inlägg, reflektionsfrågor, bibeltexter och böner utmanar församlingar till att se nrämare på FN:s målsättningar på hållbar utveckling och ger verktyg till den enskilde kristnes reflektion kring frågorna om hållbar framtid. Publikationen lämpar sig som stöd för olika handledare, eftersom den kan användas i enskilt eller grupparbete i kyrkor, hem och skolor.

Läs mer
Kuva: Pixabay

Ekumeniskt budskap: Att ta hand om Guds skapelse kräver engagemang

I ett gemensamt budskap för Skapelsens tid 2021 betonar påven Franciskus, den ekumeniska patriarken Bartholomeus och ärkebiskopen Justin Welby av Canterbury vikten av samarbete snarare än kortsiktiga lösningar i det gemensamma engagemanget som svar på klimatförändringar och miljöförstörelse.

”I mer än ett år har vi alla upplevt de förödande effekterna av en global pandemi - alla, vare sig vi är fattiga eller rika, svaga eller starka. Vissa var mer skyddade eller mer sårbara än andra, men det snabbt spridande viruset visar på vårt beroende av varandra, i ansträngningar att vara säkra.”

Läs mer
Kuva: Edgar Calderón / Pixabay

Gud skapade de stora havsdjuren

Ju äldre jag blir desto viktigare blir för mig vårdandet av Guds skapelse. I Bibelns första kapitel står det om hur Gud gav människan uppdraget att bruka och vårda. Det behövs ingen lång granskning av hur vårt jordklot mår och av hur människan beter sig förrän man märker att mänskligheten som kollektiv inte utför detta uppdrag särskilt väl.

Läs mer
Människofiskare och människorättskämpar

Människofiskare - Människorättskämpar

När Jesus kallar sina lärjungar bjuder han dem att bli ”människofiskare”. Flera av lärjungarna var yrkesfiskare så för dem var det ett ord som de kunde ta till sig och relatera till. Till och med dra på mun åt. Men vad kallade då Jesus sina lärjungar till? Vilket uppdrag och vilka uppgifter hade han tänkt för dem när han ropade Gennesaretstranden: Kom och följ mig. Jag skall jag göra er till människofiskare” (Mark. 1:17).

Läs mer