Frontsidan

Överallt i världen drabbas kvinnor och flickor av trakasserier och våld på grund av sitt kön. 

Många har fråntagits rätten att besluta om sitt eget liv och sin framtid.

Där det råder fattigdom och konflikter är det särskilt svårt för flickor och kvinnor att bli sedda och hörda.

Du och jag kan påverka.

Vi kan hjälpa flickor och kvinnor att få sin röst hörd.

Berättelser
Tema

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Ordna ett evenemang!

tilaisuus

Vill du jobba för kvinnors och flickors rättigheter? Det är enkelt att ordna evenemang under Ansvarsveckan!

Hitta ditt evenemang

Etsi tapahtuma

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

aineisto

Läs mera om varför det är viktigt att främja flickors och kvinnors delaktighet.

Påverka

vaikuta

Du har möjlighet att ge röst åt världens kvinnor och flickor.

Bild: Albin Hiller/WCC

Från marginalisering till delaktighet – kvinnors röst och kyrkorna

Kvinnors röst måste stärkas.

Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet uppmanar kyrkorna att riva strukturer som bidrar till ojämlikhet.

Läs mer
I staden Sargodhan som är känd för sina förlegade attityder har många kvinnor börjat köra moped eller motorscykel för att utmana traditionella könsroller som upprätthåller diskriminering och våld mot kvinnor. Kvinnor lär sig att köra och ta plats i det offentliga rummet. Det gör kvinnors och flickors liv tryggare på gatorna i staden. Bild: UN Women/Henriette Bjoerge

Våld mot flickor – ett globalt människorättsproblem

Vad är våld mot kvinnor och vad beror det på?

Våld på grund av kön drabbar alla kön då rådande normer inte tillåter avvikande könsroller och könsidentiteter. De flesta som drabbas är kvinnor och flickor, vilket beror på ojämlikhet och djupt rotade marginaliserande attityder i många kulturer.

Läs mer