Frontsidan

              Varje kvinna har rätt till ett människovärdigt arbete!                      

När kvinnor kommer ut i arbetslivet får det konsekvenser för hela samhället.

Ekonomiska argument är som bekant viktiga för alla beslutsfattare.

Därför vill vi påpeka att kvinnors arbetsinsatser bidrar till att

bruttonationalprodukten stiger och skatteintäkterna ökar (jo, faktiskt!).

Men för familjerna är det viktigaste att kvinnorna kan erbjuda sina barn ett bättre liv och en ljusare framtid.

När kvinnor deltar i samhällets utveckling på samma villkor som män vinner alla på det.

Många får ett bättre liv när kvinnors kunskaper och färdigheter tas till vara.

Du kan också påverka!

Delta i Ansvarsveckans kampanj genom att bekanta dig med materialet.

Berätta om Ansvarsveckan i de sammanhang där du rör dig.

Du ordna tillfällen dit du inbjuder Ansvarsveckans ambassadör att berätta sin story.

Genom att delta skapar du hopp.

När du låter kvinnornas röst komma till tals bidrar du till en bättre framtid.

Berättelser
Tema

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Ordna ett evenemang!

tilaisuus

Vill du jobba för kvinnors och flickors rättigheter? Det är enkelt att ordna evenemang under Ansvarsveckan!

Hitta ditt evenemang

Etsi tapahtuma

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

aineisto

Läs mera om varför det är viktigt att främja flickors och kvinnors delaktighet.

Påverka

vaikuta

Du har möjlighet att ge röst åt världens kvinnor och flickor.

President Tarja Halonen

Kvinnors arbete kan och bör sporras även av församlingarna

I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomiska statistik och kvinnorna är ofta utan juridiskt skydd. En viktig fråga är om kvinnor fritt kan välja vilket arbete de vill ha och är lämpade för, och om de är jämställda med männen i sitt arbete.

 

Läs mer
Bild: Albin Hiller/WCC

Från marginalisering till delaktighet – kvinnors röst och kyrkorna

Kvinnors röst måste stärkas.

Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet uppmanar kyrkorna att riva strukturer som bidrar till ojämlikhet.

Läs mer