Frontsidan

Överallt i världen drabbas kvinnor och flickor av trakasserier och våld på grund av sitt kön. 

Många har fråntagits rätten att besluta om sitt eget liv och sin framtid.

Där det råder fattigdom och konflikter är det särskilt svårt för flickor och kvinnor att bli sedda och hörda.

Du och jag kan påverka.

Vi kan hjälpa flickor och kvinnor att få sin röst hörd.

Berättelser
Tema

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Ordna en evenemang!

tilaisuus

Vill du jobba för kvinnors och flickors rättigheter? Det är enkelt att ordna evenemang under Ansvarsveckan!

Hitta ditt evenemang

Etsi tapahtuma

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

aineisto

Läs mera om varför det är viktigt att främja flickors och kvinnors delaktighet.

Påverka

vaikuta

Du har möjlighet att ge röst åt världens kvinnor och flickor.

Tips och idéer

Ansvarsveckan 2017: Hör mig!

Över hela världen utsätts kvinnor och flickor för diskriminering och våld på grund av sin könstillhörighet. Många förhindras att fatta beslut om sitt eget liv och sin framtid. Kvinnors och flickors möjligheter att göra sig hörda är särskilt begränsade i fattiga förhållanden och konfliktdrabbade områden.

Lue lisää
Änglar och gästfrihet - om gästfrihet i Gamla Testamentet

Andakt och bön: Änglar och gästfrihet

En dag får Abraham syn på några helt obekanta män närma sig hans boställe. Det kan ha varit avsaknaden av McDonald's och strategiskt utplacerade ABC-stationer i dåtidens Israel som gjorde att den numera medelålders Abraham helt sonika fäster upp kjolarna och sätter av mot de invandrande männen. Han springer dem till mötes för att erbjuda en rastplats.

Lue lisää