Alla vinner på att ge flickor rättigheter

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Foto: Plan International Suomi

Varför är flickor särskilt utsatta?

Flickor anses inte ha samma värde som pojkar. Flickor gifts bort medan pojkar ska försörja familjen. Männen i familjen bestämmer om flickorna, deras livsval, studier, äktenskap och rörelsefrihet. I utvecklingsländerna marginaliseras flickor på grund av ålder, kön och fattigdom

Hur marginaliseras flickor för sitt kön?

Flickor får sämre mat än pojkarna, får inte gå i skola, utan tvingas stanna hemma, börja arbeta eller bilda familj. 62 miljoner flickor går inte i skola och 15 miljoner flickor under 18 år gifts varje år bort.

Flickor utsätts för våld, sexuellt utnyttjande, barnhandel och hiv/aids. 120 miljoner flickor har våldtagits och minst 200 miljoner har utsatts för könsstympning.

Vad är pojkarnas roll i jämställdhetsarbetet?

Förväntningarna på pojkar är annorlunda. De tvingas ofta försörja familjen och deltar inte i barnuppfostran. De är ofta del av en maskulin kultur som uppmuntrar till våldsamhet och gängbildning.

Också pojkar har nytta av att flickors kan få utbildning, delta i arbetslivet och i beslutsfattandet. Det här påverkar hela samhället och familjens välbefinnande.

Hur kan vi stärka flickors rättigheter?

Genom att involvera alla, föräldrar och fostrare, beslutsfattare, myndigheter, civilsamhället och framför allt, flickorna själva.

*****

Plan International är en organisation som främjar barns rättigheter i hela världen.

Text och bild: Plan International Suomi