Andligt material

Detta ekumeniska andliga material i samband med Ekumeniska ansvarsveckan är till för dig som vill självständigt stilla dig inför Ansvasrveckans tema. Materialet är också tänkt till dig som planerar en tillställning i samband med Ansvarsveckan, vare sig det handlar om en gudstjänst, en församlingsgrupp, en retrit, en ungdomskväll eller en morgonandakt i skolan. Med hjälp av detta material kan du enkelt förbereda en andlig sammankomst i anslutning till Ansvarsveckan.

Böndagarna under Ekumeniska böneveckan 18 januari och Ekumeniska ansvarsveckan 24 oktober uppmanar kristna, uppmuntrade av hoppet, att be och agera för gemensamma frågor. Texterna för 2022 finns här.