Andakt och bön: Bibelord om gästfrihet

är ett praktiskt sätt att tjäna Gud. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.”... (1 Mos.18:3-5)

Att ta emot gästvänlighet ger andra möjlighet att praktisera generositet. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. (Luk. 10:7)

Gästfrihet är en gåva. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. (Rom.12:13)

Genom att utöva gästfrihet kan vi till och med få änglar som gäster. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. (Hebr.13:2)

Exempel på gästfrihet

När Bibeln säger ”vinnlägg er om gästfrihet” så står det inte detaljerat hur det ska gå till.
Gästfriheten kan ta sig många olika uttryck.

- Småprat runt köksbordet med grannen

- Kvällsmat med barnfamiljen bredvid

- En enkel lunch efter gudstjänsten

- Bjuda hem någon som inte brukar bli hembjuden

- Låta hemmet vara ett ställe där vänner och kompisar känner sig välkomna

- Öppna för ungdomsgänget sena helgdagskvällar

- Vara med i en cellgrupp som träffas i ens hem ibland

- Ordna knytkalas med vänner och obekanta

- Öppna hemmet någon dag för tiggare eller hemlösa

- Erbjuda fristad åt asylsökare, praktisera kyrkoasyl

Hur praktiserar vi gästfrihet?
Vilken roll har gästfriheten hos oss?
Varför bjuder vi in andra i vårt hem? Eller varför gör vi det inte? Vad hindrar, vad gör det möjligt?
Hur kan vi visa gästfriheten på ett naturligt sätt?
Hur kan vi växa i det? Vad är ditt nästa steg?

2022

2021

2019

2018

2017

2016