Andakt och bön: Bön om trygghet och mod

Gode Gud, vi ber för alla dem som tvingats lämna sina hem på grund av krig och oroligheter. Omslut dem med din kärlek och omsorg var de än befinner sig. Låt dem möta människor på vägen som ser deras behov och är villiga att hjälpa. 

Vi ber för alla barn som riskerar faror och övergrepp. Ge dem trygghet och frid.

Vi ber för alla föräldrar som flyr med sina barn och för de föräldrar som inte kunnat följa med på resan. Beskydda och bevara dem, och låt dem förenas igen.

Vi ber för alla som möter medmänniskor på flykt, människosmugglare, gränsvakter, migrationsmyndigheter och andra, att de ska låta medkänsla och barmhärtighet styra deras handlingar. 

Vi ber för dem som väntar på asylbeslut. Ge dem tålamod och kraft under väntetiden.

Vi ber för alla som fått avslag på sin asylansökan och alla som redan utvisats från vårt land. Fyll dem med nytt mod, bevara dem i din kärlek och ge dem trygghet där de är.  

Vi ber för dem som fått stanna i vårt land. Hjälp dem att bli hemmastadda, knyta vänskapsband och känna sig trygga hos oss. 

Vi ber för fred och försoning i de länder där människor tvingas på flykt. Låt alla krigförande inse det dåraktiga i att döda andra människor.

Gud vi ber, ge oss vilja, kraft och mod att alltid och överallt verka för att din fred och din trygghet ska bli verklighet hos alla vi möter.

Tack för att du hör vår bön, genom Jesus Kristus vår Herre.

Amen.

 

2022

2021

2019

2018

2017

2016