Andakt och bön: Böner

BÖN FÖR FLYKTINGAR

Allsmäktige och nåderike Gud,

Jesus Kristus, du som själv tvingades bli flykting i Egypten,

och som inte hade någon plats att vila ditt huvud

Se i nåd till alla dem som är hungriga och hemlösa,

som flyr undan förföljelser, död och omänskliga förhållanden.


Välsigna alla dem som arbetar med att hjälpa flyktingar.

Vänd våra sinnen mot våra lidande syskon.

Välsigna oss med gästfrihet och generositet

mot alla som behöver hjälp och stöd

Låt oss aldrig upphöra att göra motstånd mot det onda

genom att göra gott,

tills vi en dag får glädjas i ditt rike av rättvisa och fred

Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

BÖN FÖR VÄRLDEN


L: Hör världens rop, Gud, ropen från offren i krigets vanvett, ropen från dem som offrar sig själva i kärlek och vrede för sanningens skull, ropen i smärta, i utsatthet och vanmakt. Hör världens rop, Förbarma dig, Gud.

ALLA: Vi är trötta på kriget. Förbarma dig, Gud

L: Hör världens klagan, Gud skogarnas och havens klagan, luftens och jordens kvidande, hungerns och törstens böner från uttorkade jordar, klagan i hjälplöshet, misstro och uppgivenhet. Hör världens klagan. Förbarma dig, Gud.

ALLA: Vi är trötta på kriget. Förbarma dig, Gud

L: Kristus, Du som på korset ropade ut människans övergivenhet, du som lidit, dött och uppstått för vår skull, var med oss i våra rop, i vår gråt och klagan, och ge oss mod och kraft i kampen för ett fullvärdigt Liv.

ALLA: Förbarma dig, Gud

2022

2021

2019

2018

2017

2016