Jeanette möter flyktingar

Jeanette Ljungars är församlingsföreståndare och deltidsansälld i Oravais baptistförsamling. I Oravais finns både invandrare och nyanlända. Idag består församlingen av nittio procent invandrare.

 

- De första karenerna kom som kvotflyktingar för åtta år sedan. De kom från Burma via flyktingläger i Thailand. De var baptister och började delta i vår verksamhet.

 

Språket är en utmaning för alla och för de unga innebär det en extra utmaning att växa upp i två kulturer.

 

– Karenungdomarna behöver mycket stöd. Jag jobbar en hel del med deras självkänsla. Föräldrarnas svenska är ännu dålig så de kan inte hjälpa barnen med läxorna. Därför borde det ordnas läx- och studiehjälp för barnen.

 

Jeanette vill integrera de olika grupperna till EN församling. Tidigare träffades karenerna för sig själva varannan vecka.

 

– Nu har vi gemensamma gudstjänster varje söndag, men varannan söndag är det någon av karenerna som leder gudstjänsten. Vi uppmuntrar karenerna att tala och sjunga på svenska. Karenernas ledare Paw Shoh och jag har kommit överens om att vi ska sjunga tillsammans på svenska och på karen. Det blir en utmaning för oss båda två.

 

Jeanette har startat en ledarskola för ungdomar där de bland annat får lära sig att leda en gudstjänst. Hon vill utveckla dem genom att ge dem mera ansvar. Ledarskolan introducerar också de unga till det finländska samhället, man förklarar ord och hjälper med läxor.

 

– Jag märkte hur lite de ibland förstår av vårt samhälle trots att de varit här i många år. Det beror ofta på att föräldrarna inte kan förklara.

 

Jeanette skulle gärna skriva en liten infobok om det finländska samhället, eftersom också många av de andra flyktingarna tycker att den information de får oftast inte är tillräcklig.

 

Till ledarskolningen är det lättare att få med flickorna. De uppträder också och syns talarstolen med olika uppgifter under gudstjänsterna.

 

– Jag har lagt över mer ansvar för musiken i gudstjänsten på lär ut svenska sånger. Samtidigt vill jag  låta dem själva välja de sånger de sjunger i kyrkan.

 

Till en av de vuxna har Jeanette lånat ut en bibelskola på svenska på cd-rom. Hon har också inrättat ett litet bibliotek i kyrkan där man fritt får låna böcker.

 

Jeanette jobbar också med flyktingar från Afghanistan, Bulgarien och Somalien.

 

– Med dem tar det längre tid att bygga relationer. Mest har jag hunnit med att besöka familjer. Flera deltog i en matkulturdag som vi ordnade i kyrkan då vi bjöd på mat från olika länder. Jag har också  försökt hjälpa några att hitta jobb, stöttat som samtalspartner och skjutsat dem som behövt transport.

 

Församlingen har också kontakt till dem som bor på asylförläggningen i Oravais. Där finns plats för 150 boende, men på grund av den stora flyktingtillströmningen i fjol så har antalet varit uppe i långt över 200.

 

– Med dessa människor handlar mycket om att bygga förtroenden och relationer. Därför har jag ordnat en mamma-barngrupp, en sportdag på idrottsplan, picknickar där både män och kvinnor deltagit och försökt få till stånd möten mellan oravaisbor och flyktingar.

 

 Jeanette har också hjälpt till med att översätta officiella papper, söka jobb och bostad, försökt engagera dem i olika program.

 

– Det handlar om gemenskap, att besöka varandra och äta tillsammans. Jag har hälsat på många, men också bjudit hem dem och till kyrkan. Jag har ett nära samarbete med flyktingcentret Capella, där jag dels lär känna nykomna och knyter kontakter, men där vi också gemensamt ordnar olika aktiviteter, berättar Jeanette. Hon är tacksam att en flera familjer fått vänner på orten som kan stöda dem.

 

Jeanette konstaterar en stor del av de asylsökare som kom till Finland i fjol är muslimska män från Irak. Hon rekommenderar alla kristna att läsa boken ”Jag sökte Allah och fann Jesus” av Nabeel Quresh. Den boken ger goda verktyg för samtal med muslimer och hjälper oss förstå att resan från islam till kristen tro kan vara lång. 

 

En grupp flyktingar från Oravais deltar i en alphakurs som ordnas i Vasa. Flera är ännu inte kristna men de är öppna och intresserade av den kristna tron. Även om Jeanette gärna ser att så många som möjligt blir kristna så är det viktigaste att umgås med och respektera alla människor. Det här gäller både i umgänget med muslimer och andra. 

 

– Jag tror mycket på att göra som Jesus gjorde och försöka fylla de behov som människor har. 

 

Artikeln är en forkortad bearbetning av en text som tidigare publicerats i tidningen MST.

 

2022

2021

2019

2018

2017

2016