Ordna ett möteskafé

Ordna ett möteskafé

Ordna ett möteskafé

När man möts över en kopp te eller kaffe blir Ansvarsveckans tema levande. Idén med ett möteskafé är att genom personliga möten konkretisera vad som menas med rätt till skydd.

Ordna kaféet tillsammans med asylsökare och invandrare som bott längre i Fnland.
Någon av dem kan berätta om vad det innebär att vara trygg och vilka förhållanden man tvingats lämna för att få leva tryggt.

Ni kan bjuda på delikatesser från asylsökarnas hemländer och invitera sångare och musiker från olika länder att bidra med musik från sitt eget land.

Möteskaféet kan bli en del av församlingens regelbundna verksamhet. Under Ansvarsveckan kan man också samarbeta med andra församlingar eller föreningar och turvis ordna möteskafé på olika ställen.

2022

2021

2019

2018

2017

2016