Vad kan vi göra?

Bjud in till församlingen. Berätta om vad ni gör i församlingen för människor du möter och bjud dem med.

Hårklippningsdag. Fråga lokala asylsökare vilka yrken de har. Ordna ett evenemang där olika yrkesgrupper kan visa sina kunskaper och färdigheter. Det blir till glädje för många (Helsingin vapaaseurakunta).

Ansikte mot ansikte. Bjud in lokala asylsökare eller personer som varit flyktingar för att berätta om sina erfarenheter och samtala om det i församlingen.

Ät och laga mat tillsammans. Många församlingar har ordnat restaurangdagar där asylsökare har lagat mat från sitt hemland. När vi bjuder på mat och äter tillsammans blir det ett konkret sätt att visa på gästfrihet och hälsa andra välkomna.

Kontakta via sociala medier. Facebook-gruppen Refugee Hospitality Club grundades 2009 som ett öppet nätverk. RHC består av människor som vill visa sitt stöd för asylsökare, hälsa dem välkomna och främja dialogen mellan asylsökare och andra människor i vårt land.  

Ge pengar. Du kan donera pengar för att hjälpa flyktingar i Europa eller i deras hemländer. Mera information om insamlingar hittar du på baksidan av denna publikation.

Ta reda på och diskutera. Du kan bemöda dig om att skaffa riktig och mera information om flyktingar och asylsökare. Då främjar och stärker du en bättre atmosfär.

Frivilligarbete. Du kan jobba frivilligt i många församlingar och organisationer, till exempel genom att hjälpa skolelever med sina läxor.

Ta emot asylsökare i ditt hem. Mera information om detta finns på webbsidorna och Facebooksidorna för Refugees Welcome http://refugees-welcome.fi/ och  https://www.facebook.com/refugeeswelcomefinland.

Be och le. Be för asylsökare och för dem som tvingats fly från sina hem. När orden och språket inte räcker till går det bra att kommunicera genom leenden och uppmuntrande gester.

2022

2021

2019

2018

2017

2016