Från marginalisering till delaktighet – kvinnors röst och kyrkorna

Bild: Albin Hiller/WCC

Bild: Albin Hiller/WCC

Kvinnors röst måste stärkas.

Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet uppmanar kyrkorna att riva strukturer som bidrar till ojämlikhet.

Tillsammans för livet illustrerar situationen med två fält eller cirklar. I den ena lever folk ett människovärdigt liv, i den andra saknas rättigheter och möjligheter. Där upprätthålls patriarkala maktstrukturer och mönster, negativa attityder till minoriteter och människor med funktionsnedsättningar.

Istället för att flytta människor från den yttre cirkeln till den inre cirkeln ska vi bryta ner muren däremellan och ge röst åt de marginaliserade. Vi ska erkänna alla människors likvärdighet och avstå från egna fördelar till förmån för dem som inte blir hörda. Det här kallas kärlek.

Vi behöver förändrade attityder, en nyvaknad medvetenhet. Men bör också se utmaningarna runtomkring oss. I Finland är många saker bra, kvinnorna fick rösträtt redan 1906 som de första i Europa. Men vad betyder det att låta kvinnors röst höras hos oss?

I Finland har kvinnor lägre löner än män och landet leder statistiken för våld mot kvinnor i hemmet. Bara genom att bli medvetna om och lyfta fram dessa frågor kan vi förändra attityder och stärka jämlikheten. Jämlikhet ger röst åt alla. Därför behöver vi riva den vägg som bidrar till ojämlikheten.

Afrikansk kvinnoteologi vill göra alla delaktiga i kvinnors livssituation. När kvinnor behandlas rättvist ger det tillväxtutrymme för alla. Jämlikhet är bra för båda könen. Att särskilja människor bygger däremot en klyfta mellan könen..

De afrikanska kyrkornas arbete har förbättrat kvinnors ställning och påverkat kulturella och religiösa mönster. Kvinnor har synliggjort negativa företeelser. Kvinnliga teologerna har stött varandra och talat med en enad, stark röst. Manliga kyrkoledares och teologers påverkan har också bidragit. Biskop Robinson från Botswana vill bygga på den lokala kulturens grundvärderingar i arbetet att bryta ner normer och praktiker som är skadliga för kvinnor.

De senaste årtiondena har våld mot kvinnor och människohandel ökat. Också i många religiösa samfund har kvinnors ställning försämrats. Hur kan vi skapa en värld där det är tryggt för flickor att växa upp till kvinnor och förverkliga sina drömmar?

Det råd som Mercy Amba Oduyoyen, feministteolog från Ghana, ger är ”Gently, but firmly” (försiktigt men fast). Det är det bästa sättet att förändra nedbrytande strukturer och attityder.

Mari-Anna Pöntinen
Generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland