Glorias berättelse

"Gud har gett oss gåvor och förmågor med vilka vi kan hjälpa varandra och möta de utmaningar som kvinnor i hela världen möter."

"Gud har gett oss gåvor och förmågor med vilka vi kan hjälpa varandra och möta de utmaningar som kvinnor i hela världen möter."

Jag heter Gloria Lapitan, finländsk medborgare och född i Filippinerna. Jag har bott 25 år Jyväskylässä, är frånskild med tre vuxna barn och tre barnbarn.

I Filippinerna jobbade jag inom rättsväsendet, i företagsvärlden och som hemmafru. Idag jobbar jag på Mångkulturella centralen Gloria i Jyäskylä, dessutom är jag aktiv i min ortodoxa hemförsamling och i lutherska kretsar.

I mitt job träffar jag kvinnor från olika länder och kulturer, där kvinnor har olika roller. I Filippinerna är kvinnan aktiv både i hemmet och i samhället. Hemma bestämmer hon om ekonomin, förvärvsarbetar och deltar i beslutsfattandet. Hennes röst hörs också i samhället och dess administration.

I Finland har kvinnan en stark ställning. Men för en ensamstående invandrarmor är livet här en utmaning. Många är rådvilla då de plötsligt förväntas vara familjens överhuvud och känna till alla sina rättigheter och allt som rör barnens uppfostran och sin skolgång. Men hur ska de kunna veta allt detta om ingen berättar för dem hur samhället här fungerar?

I mångkulturella familjer inser barn sina rättigheter snabbare än föräldrarna. Detta kan leda till spänningar när tonåringar prövar sina gränser. Ibland kan situationen eskalera så att barn skiljs från sina föräldrar för att deras rättigheter ska garanteras. I vår filippinska tradition har familjen alltid tagit hand om barnens uppfostran och här är mammans närvaro viktig för att barn ska känna sig trygga.

Var och en av oss har en uppgift i världen. Vi är en del av Guds skapelsearbete oberoende om vi är kristna eller muslimer. Gud har gett oss gåvor och förmågor med vilka vi kan hjälpa varandra och möta de utmaningar som kvinnor i hela världen möter.

Jag håller med Miss Filippinerna 2017, Mariel De Leoni som sa: ”Jag kan göra allt bättre än männen eftersom det inte handlar om kön, utan om förmågor, styrkor, svagheter och självförtroende. Med dem kan vi uppnå vad som helst.”