Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna

Hållbarhetsboken

Hållbarhetsboken

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna som publicerades i oktober 2021. Publikationens inlägg, reflektionsfrågor, bibeltexter och böner utmanar församlingar till att se nrämare på FN:s målsättningar på hållbar utveckling och ger verktyg till den enskilde kristnes reflektion kring frågorna om hållbar framtid. Publikationen lämpar sig som stöd för olika handledare, eftersom den kan användas i enskilt eller grupparbete i kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av kyrkornas och de kristna organisationernas människo- och ansvarskampanj Ekumeniska Ansvarsveckan och är en översättning från Norges kristna råds producerade material The Sustainability Book - A Christian faith perspective on the Sustainable Development Goals.

Publikationen hittar du bland Ansvarsveckans aktivitetsmaterial och på ERF:s hemsida. Publikationen på finska: Vastuullisuuskirja