Ekumeniska ansvarsveckan 2021-2022 Måttlighet

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2021-2022: Måttlighet

Temat för årets Ekumeniska ansvarsveckan är Måttlighet. Temat kopplas samman till FN:s Agenda 2030 där man på både individ- och samhällelig nivå strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar framtid. Ansvarsveckan firas 23-30.10.2022.

Att härska och råda är att ha ett ansvar. Det finns alltså ett förvaltarskap som är ålagd människan från tidernas begynnelse. Det är därför bara passande att kyrkor och kristna samfund stiger in i strävan att göra denna värld och samhällen en bra plats att bo på för alla skapta varelser. Många kyrkor och samfund har redan påbörjat denna goda strävan och nu vill vi också hjälpa andra kristna aktörer med sitt arbete. Ansvarsveckan har som huvuduppgift att skapa diskussion i kyrkor och kristna organisationer kring målsättningarna för en hållbar framtid. Vår huvudfråga är: vad kan vår kristna världsåskådning bidra med till diskussionen och till att uppnå målen?

Ansvarsveckan 2022 kommer att innehålla infopaket av olika slag, men vi uppmuntrar också till konkreta handlingar. Till Ekumeniska Rådets principer hör att det som kan göras tillsammans ska också verkställas tillsammans och därför uppmuntrar vi församlingar och organisationer att tillsammans ordna evenemang av olika slag under Ansvarsveckan; gudstjänster och bönestunder, hållbarhetsseminarier, konserter och andra konstinslag, diskussions- och infotillfällen, konkreta handlingar i form eller annan (såsom t.ex. städtalko i naturen), mm. Vi hoppas att speciellt att ungdomar och unga vuxna får komma till tals och involveras i både planering och verkställande av Ansvarsveckan på diverse orter och församlingar.

Nästa gång firas Ansvarsveckan 22-29.10.2023 med temat Helig fred – kristna som fredsbyggare.

Berättelser
Temat

Vastuuviikon videokalenteri

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Hitta ditt evenemang

Evenemang

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

Materiaalia

Här hittar du Ansvarsveckans material av diverse slag.

Hälsningar till Ansvarsveckan

Bild: Koolshooters / Pexels

Ta del av olika dignitärers hälsningar till Ekumeniska ansvarsveckan.

Nyheter

Nyheter

Nyheter i anslutning till Ansvarsveckan.

Carolin Ahlvik-Harju (foto Satu Karmavalo)

Romer och undantagets logik

Att arbeta med och bland invandrarromer är många saker, men en sak som präglar tillvaron är att jag ständigt påminns om mina egna privilegier. Privilegiet att få växa upp i ett tryggt land. Privilegiet i att få bo i ett varmt hem. Privilegiet i att alltid ha mat på bordet. Privilegiet i att ha fått gå i skola och studera. Länge. Ja, till och med privilegiet att kunna läsa. Privilegiet i att som kvinna få välja vad jag vill arbeta med. Privilegiet i att få gifta mig om jag vill, då jag vill, och med vem jag vill.

Läs mer
Torero (2017)

Låt oss tala om djur!

Kan man sätta ett kors på ett älskat husdjurs grav? Är det rätt av kyrkan att skjuta rådjur som äter blommor på kyrkogården? Är det okej för en präst att ha en åsikt om djurhushållning? Detta är några av de frågor som har ställts till den evangelisk-lutherska kyrkan under de senaste åren i artiklar i pressen och på internet. Rapporterna innehåller nästan alltid en bredare reflektion över djurens roll och värde i kristendomen.

Läs mer
Ansvarsveckans logo

Ansvarsveckans somematerial

Vi har tagit fram material för sociala medier inför Ansvarsveckan och som kan användas i ditt sammanhangs nyhetsflöde för att lyfta fram Ansvarsveckans. Förutom logon och evenemangsbilden innehåller materialet de 17 målsättningarna (sdg) för hållbar framtid, som hjälper oss att visualisera målen i Agenda 2030 ur ett kristet perspektiv. Sdg-bildernas innehåll har producerats av ERF:s Ungdomssektion.

Här hittar du material för sociala medier som producerats för Ansvarsveckan och som du kan dela i dina egna kanaler. Länken leder till ERF:s Google Drive-mapp, där du enkelt kan ladda ner de stora filerna till din egen dator.

Läs mer
Hållbarhetsboken

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna som publicerades i oktober 2021. Publikationens inlägg, reflektionsfrågor, bibeltexter och böner utmanar församlingar till att se nrämare på FN:s målsättningar på hållbar utveckling och ger verktyg till den enskilde kristnes reflektion kring frågorna om hållbar framtid. Publikationen lämpar sig som stöd för olika handledare, eftersom den kan användas i enskilt eller grupparbete i kyrkor, hem och skolor.

Läs mer