Hopes berättelse

"Kvinnors egen röst måste höras, eftersom varje människa har rätt att uttrycka sin åsikt."

"Kvinnors egen röst måste höras, eftersom varje människa har rätt att uttrycka sin åsikt."

Jag heter Hope Nwosu och kommer från en stor familj i en liten by i Nigeria. Under skoltiden bodde jag med min bror i huvudstaden Abujan. Efter att ha studerat engelska och litteratur vid Nigerias universitet flyttade jag utomlands.

En nigeriansk kvinnas ställning bestäms av var hon är född och vilken etnisk grupp hon tillhör. När jag var liten och stora beslut skulle fattas blev jag ofta påmind om att jag var flicka och inte ansågs lika mycket värd som en pojke. Jag märkte att kvinnor blev illa behandlade av sina män om de inte födde en pojke.

Livet i Finland är utmanande. Att ensam ta hand om mina två döttrar har ibland känts övermäktigt. Med hjälp och stöd av finländare har jag klarat mig. Jag är glad att bo i Finland där kvinnor är nästan jämlika med män. Jag behöver inte frukta kidnappning, väpnade rån eller släktingars hot. Samtidigt längtar jag efter färsk frukt och Nigerias sol.

Här har jag lärt mig många saker som hjälpt mig att fostra min dotter. Själv var jag rädd för min egen far. Vår familj var kristen och jag beslöt mig för att komma ihåg de sånger och bibelberättelser som jag lärt mig. Mina barndomsminnen, min kristna tro, bibelläsning och bön hjälper mig när det känns svårt.

Vi borde alla främja flickors och kvinnors rättigheter då det också garanterar en rättvis behandling av män. Kvinnors egen röst måste höras, eftersom varje människa har rätt att uttrycka sin åsikt. Kvinnor har rätt att besluta om saker som berör deras eget liv.

I Nigeria och andra utvecklingsländer är det speciellt viktigt att stärka jämlikheten. Ingen får diskrimineras för sitt kön. Flickor i Nigeria ska ha samma rätt till utbildning som sina bröder.

Jag skulle gärna se flera samhällsaktiva invandrakvinnor. Vi borde uppmana dem att förena nyvunnen kunskap med erfarenheterna från hemlandet. Då blir de en tillgång för Finland.

Jag drömmer om att varje nyfödd flicka skulle ses lika värdefull som en pojke. I framtiden hoppas jag att kvinnor och flickor har jämlika valmöjligheter, att ingen diskrimineras på grund av sitt kön.