Idématerial

Kuva: M W / Pixabay

Aktivitetsmaterial

Aktivitetsmaterialet är avsett för dig som planerar något inför Ansvarsveckan, oavsett om det är kyrkkaffe, församlingsgrupp, ungdomskväll eller morgonandakt på skolan. I materialet finns instruktioner och tips på hur man kan använda materialet. 
 

Somematerial

Här hittar du somematerial som du kan använda till att lyfta fram Ansvarsveckans tema i dina egna kanaler. Materialet är producerat av medlemmar i ERF:s ungdosmssektion. Länken leder till en Google Drive-mapp varifrån du kan enkelt ladda ner de större filerna på din egna dator.

 

Hållbarhetsboken

Hållbarhetsboken är nu här! Hållbarhetsboken (urspr. The Sustainability Book) är ett material utgiven av Norges Kristna Råd om de sjutton målsättningarna för en hållbar framtid ur ett kristet perspektiv. För varje målsättning finns en kort introduktion till temat, biblisk reflektion samt funktionella frågor och bön.  Detta material är lätt att använda i förberedelse för och under olika evenemang. Hållbarhetsboken kan användas vid andliga tillfällen, t.ex. i förberedelse av predikan eller andakt, som bibelstudieunderlag, studiematerial vid ungdomssamlingar, etc. Hållbarhetsboken kan även användas i skolor och andra konfessionslösa sammanhang. 

Ladda nätpublikationen.

Ladda utskriftsversion.

Dialogpausdiskussioner

Två Dialogpaussamtal med hållbarhetstematik har förberetts inför Ansvarsveckan. Diskussionerna lämpar sig för högstadieåldern och uppåt, unga som gamla. Teman för Dialogpaussamtalen är snabbmode och vatten. Diskussionerna har förberetts av Anna-Maija "Maikki" Viljanen-Pihkala för Ansvarsveckan.

Dialogpausdiskussion om snabbmode (församlingar)
Dialogpausdiskussion om snabbmode (skolor)

Dialogpausdiskussion om vatten (församling)
Dialogpausdiskussion om vatten (skolor)

Ansvarsveckans videor

Ekumeniska ansvarsveckan har en egen Youtube-kanal där man kan bekanta sig med olika digiberättelser om bl.a. människorättsförsvarare och videokalender om FN:s människorättsdeklaration.  Videorna är några minuter långa och kan ses i olika sammanhang såsom klassrum och andra grupper.