Kvinnokooperativ ger välfärd åt alla

Åttio kvinnor kom för att berätta sin historia för Filantropias besökare i Batu 2014.

Åttio kvinnor kom för att berätta sin historia för Filantropias besökare i Batu 2014.

Tarafech Mamo oär en 35-årig fyrabarnsmamma och änka. Hon fick stöd från skohandel.

Tarafech Mamo oär en 35-årig fyrabarnsmamma och änka. Hon fick stöd från skohandel.

Filantropias matsäkerhetsprojekt i Batu, Egypten, har i samarbete med lokalorganisationen Maedot haft en positiv effekt för både mödrar och deras familjer.

År 2013 hjälpte Maedot kvinnor från staden Batu att utbilda sig till småföretagare. De bildade en lånefond för 200 kvinnor och efter två år hade 15 kooperativ grundats med 500 kvinnor varav 70 procent startade egna företag.

En del mödrar började odla mat på jordlotter som staden donerat. Andra blev torgförsäljare eller småföretagare. En startade ett snickeri, en annan blev kock i ett fängelse och en tredje började med skötsel av smådjur.

Kvinnorna fick så egen inkomst och kunde bättre ta hand om sina barn. Familjernas välfärd ökade och 1 400 barn fick regelbundet mat, vilket inverkade positivt på det sociala och fysiska välbefinnandet. Barnen mår nu bättre och orkar gå i skola och delta i undervisningen.

Kvinnorna skämdes tidigare över att inte ha egna inkomster och varit tvungna att stanna hemma på grund av fattigdom. De är inte längre bekymrade över barnens näringsintag och framtid. Deras självförtroende har vuxit, de har lärt sig spara och deras barn får mat tre gånger om dagen.

En kvinna lagar dagligen mat åt 600 fångar. Några fångar hjälper till att göra upp eld och att tillaga en soppa som kostar ett par cent.

Min livskvalitet har förbättrats efter att jag gick med i kooperativet och började arbeta. Jag har betalat tillbaka lånet och kan förse mina tre barn med det de behöver.

Många kvinnor säljer grönsaker eller kläder på torget, vilket hjälper upp ekonomin för barnfamiljerna.

–Jag visste ingenting om sparande innan jag fick utbildning i ekonomi, säger, säger 35-åriga Emabet, som sköter fem barn medan mannen sitter i fängelse.

– Föreställ er känslan av frihet och frid när jag nu jobbar och kan ta hand om mina barn

Text och bild: Filantropia ry

Filantropia är den ortodoxa kyrkans hjälporganisation