Mariettes berättelse

"Kapitalismens och mansväldets sexism kan motarbetas endast om kvinnors egen röst röst blir hörd"."

"Kapitalismens och mansväldets sexism kan motarbetas endast om kvinnors egen röst röst blir hörd"."

Mariettes berättelse

Jag föddes i en välbärgad familj under diktatorn Mobutus tid. När jag vara 4 år tvingades familjen fly till grannlandet Rwanda på grund av den politiska situationen. Efteråt har jag tänkt på vad mina föräldrar måste ha gått igenom när det beslöt att fly till ett land som ännu återhämtade sig från inbördeskrig och ett av historiens värsta folkmord. Innan vi kom till Finland bodde vi nio, inte så trevliga, år i ett flyktingläger. Ibland ser jag det som Guds ledning, eftersom allt som har hänt efter det har förändrat mitt liv på ett mycket intressant sätt.

Min barndom och ungdom har överskuggats av känslan av att jag alltid har känt mig som främling var jag än befunnit mig. Jag är lyckligt lottad som får leva utan rädsla för att min familj ska drabbas av något hemskt. Å andra sidan har jag en känsla av att inte höra till. Det syns på hur människor bemöter mig på gatan eller i butiken, men det är ett litet pris att betala för att få känna trygghet.

Kvinnors och barns rättigheter viktiga för mig, de är ju mänskliga rättigheter. Hur trist är det inte att vi ännu år 2017 ska behöva lyfta fram att kvinnors och flickors rättigheter är ett egenvärde som vi inte kan pruta på. Kvinnor bär det största lasset i de flesta samhällen. Ändå har människan skapat en global hierarki där vi fortfarande måsta stärka kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnor offrar sina kroppar, de offrar sina själar och får väldigt litet tack för det i sina hem. Det måste vi ändra på. Trots att Finland och de övriga nordiska länderna har kommit långt finns det ännu mycket att göra. Kvinnor drabbas fortfarande av sexuellt våld, sexism i vardagen och får mindre lön än män för samma arbete, för att inte tala om kvinnor med funktionsnedsättning eller som tillhör olika minoriteter.

Det finns länder på vår jord där att vara kvinna redan från födseln försätter dig i stor fara. I dessa länder har flickor inte samma möjligheter att gå i skola, göra lönearbete eller vara en del av samhället. De marginaliseras och utsätts för sexuellt våld, de har inte samhällets beskydd, vilket leder till att deras röst inte hörs någonstans. På dessa platser är det modigt redan att vara kvinna och försvara sina rättigheter. Den allmänna politiska atmosfären, avsaknaden av lag och ordning ökar all slags kriminalitet, vilket i sin tur leder till sämre förhållanden för de allra svagaste och mest utsatta.

Sammanflätade maktstrukturer som kapitalism och mansvälde och deras sexistiska människosyn inverkar skadligt på kvinnors ställning i hela världen, eftersom de är djupt rotade i kulturen. Alltför ofta händer det att välmenande kampanjer talar över huvudet på dem som de säger sig stöda. Därför är det viktigt alla får sin röst hörd och kan berätta sin egen story. Vi kan försöka identifiera oss med andras berättelser, men ingenting är starkare än att hitta sin egen röst och att kunna använda den för att stå upp för sina rättigheter.